Avtalen om utdanningssamarbeid mellom BI og Mzumbe universitetet i Tanzania er nettopp inngått. Fra venstre Dr. Emmanuel Chao (Mzumbe), Eliza Mwakasangula (Dean School of public administration), Lughano Kusiluka (Vice Chancellor Mzumbe), Caroline D. Ditlev-Simonsen (professor på BI) og Marianne Jahre (professor på BI). Foto: Lunodzo Mwinuka.
Avtalen om utdanningssamarbeid mellom BI og Mzumbe universitetet i Tanzania er nettopp inngått. Fra venstre Dr. Emmanuel Chao (Mzumbe), Eliza Mwakasangula (Dean School of public administration), Lughano Kusiluka (Vice Chancellor Mzumbe), Caroline D. Ditlev-Simonsen (professor på BI) og Marianne Jahre (professor på BI). Foto: Lunodzo Mwinuka.

Norge med bistand til næringslivsutdannelse

Handelshøyskolen BI har startet et samarbeidsprosjekt med to universiteter i Afrika om økonomiutdanning. Hensikten er å utveksle studenter og bidra til næringsutvikling i Afrika. Norge gir bistandsmidler til prosjektet.

Publisert

- Norske myndigheter ønsker mer satsing på næringslivsutdannelse og bærekraftig utvikling. Dette samarbeidet er et eksempel på slik satsning, sier BI-professorene Caroline Ditlev-Simonsen og Marianne Jahre som er ansvarlige for det nye SUSTAIN-prosjektet.

Ditlev-Simonsen forteller at Handelshøyskolen BI siden 2017 har tilbudt Master of Science kurset «Doing Business in Africa». På dette valgfrie kurset besøker norske studenter næringsliv og organisasjoner i Tanzania og kan eventuelt skrive en masteroppgave basert på dette.

Nå har BI gått i gang med samarbeidsprosjektet SUSTAIN, som er en ytterligere satsing for BI i Afrika. Det betyr at afrikanske studenter også skal studere i Norge.

SUSTAIN

SUSTAIN-prosjektet er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Mzumbe universitetet i Tanzania og Jimma universitetet i Etiopia. Det skal være utveksling av studenter mellom disse tre institusjonene. Prosjektet fikk i høst tildelt midler fra DiKu-NORPART Globalt utdanningssamarbeid. Midlene skal dekke de afrikanske studentenes opphold i Norge.

- Det vil også bli faglig samarbeid, samt utvikling av nye kurs. Studenter fra disse universitetene kommer til Norge bare for ett semester. Poenget er at de skal tilbake til landet sitt og utvikle næringsliv der.

BI-professorene Marianne Jahre, som har ansvaret for samarbeidet med Jimma Universitetet i Etiopia, og Caroline Ditlev Simonsen, som har ansvaret for samarbeidet med Mzumbe universitetet i Tanzania, er nettopp kommet tilbake fra Afrika etter å ha signert kontrakter på prosjektet. SUSTAIN-prosjektet som starter nå i 2019 skal gå over fem år.

Noe av det første og konkrete de skal i gang med, utover student utveksling, er å utarbeide et anti-korrupsjonskurs for både studenter, næringsliv og organisasjoner. Det er et samarbeid mellom de tre utdannelses-institusjonene.

Undervurderer Afrika

Caroline Ditlev-Simonsen sier at nordmenn flest undervurderer Afrika.

- Det er påfallende hvor mange som ikke vet grunnleggende ting om disse landene. For eksempel antall innbyggere, omfanget av ressurser og hvor vanlig det er med mobiltelefon og internett i Tanzania.

- Det er i Afrika vi ser den største og hurtigste veksten i næringslivet. Det er her vi ser den største befolkningsøkningen. Afrika har noen av de største ressursene i verden, og er et rikt kontinent med store muligheter for utvikling, sier Ditlev-Simonsen som sier kineserne har skjønt dette og har kastet seg inn i utviklingen.

Ditlev-Simonsen sier at BI gjennom kurset Doing business in Africa samarbeider med Norwegian African Business Association (NABA) der bedrifter kan komme med forslag til oppgaver BIs studenter bør ta for seg i Afrika.

Hvert semester vil mellom fire til fem studenter fra hver av de to universitetene i henholdsvis Tanzania og Etiopia komme til BI, mens 22 BI studenter reiser den andre veien blant annet med kurset Doing Business i Afrika.

Doktorgrad fra Agder

Hun forteller at de samarbeider med Emmanuel Chao ved Mzumbe Universitetet i Tanzania som har en doktorgrad fra Agder.

- Når vi har studenter i Tanzania, jobber de sammen med hans masterstudenter.

Hun sier de har interessante prosjekter som dreier seg om alt fra bruk av mobiltelefon i jordbrukssektoren, til finansiering av solenergi og skatteforhold. Relevante problemstillinger for studentene i Etiopia dreier seg blant annet om avfallshåndtering og forsyning av medisiner.

Powered by Labrador CMS