Esther fra Malawi er blind og får oppfølging av Malawi Union of the Blind og Blindeforbundet som del av rehabilitering. Foto: Atlas-alliansen

Esther fra Malawi er blind og får oppfølging av Malawi Union of the Blind og Blindeforbundet som del av rehabilitering. Foto: Atlas-alliansen

Norge prioriterer funksjonshemmede

MENINGER: Funksjonshemmede løftes frem som en viktig gruppe for en bevilgning som står for 15 prosent av den norske bistanden. Atlas-alliansen håper dette vil motivere til en økt innsasts også på de resterende utdanningsbevilgningene.

Publisert

– I den videre støtten til GPE, vil Norge blant annet legge vekt på jenters utdanning, inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne, lærere og læringsutbytte, og hvordan det kan bli en mer effektiv innsats i skolesektoren på landnivå, sier Astrup i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Norge er en viktig bidragsyter til Global Partnership for Education. I perioden 2003-2017 har Norge bidratt med 10 prosent av pengene til fondet – og dette var altså i perioden før Norge nå øker sine bidrag.

Dette kommer som del av en bevilgning på 2,07 milliarder kroner i løpet av de neste tre årene.

Nyheten ble sluppet av utviklingsminister Nikolai Astrup da han 2. februar deltok på en finansieringskonferanse for Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) i Dakar, Senegal.

Bevilgningen på 2,07 milliarder er 600 millioner kroner mer enn Norge bidro med i forrige treårsperiode (2015-2017) – en økning på 40%. Ifølge Utenriksdepartementet skal den norske bevilgningen bidra til at 1,7 millioner flere lærere blir utdannet og 19 millioner flere barn fullfører grunnskolen.

Detaljene om hva de norske pengene skal brukes på gir grunn til optimisme for sos som er opptatt av funksjonshemmede:

Gledelig

Atlas-alliansen synes vi ser en gledelig endring i Utenriksdepartementets prioritering av funksjonshemmede. Før jul var det utenriksminister Ine Eriksen Søreide som hadde ansvar for bistanden. 24. november sa hun følgende til Vårt Land:

– Vi vil være spesielt opptatt av at utdanning til jenter og barn med nedsatt funksjonsevne blir høyt prioritert og godt dokumentert.

Målet om at det skal prioriteres høyt følges nå opp av Astrup.

Behovet er betydelig. FN beregner at omtrent en tredjedel av alle som de som ikke får utdanning har en funksjonsnedsettelse. Voksne funksjonshemmede er dessuten analfabeter i langt høyre grad enn majoritetsbefolkningen.

Veien videre

At Søreide i Vårt Land løftet frem behovet for å dokumentere arbeidet for funksjonshemmede er veldig viktig. FAFO dokumenterte i fjor sommer, på oppdrag fra Atlas-alliansen, at det er svært vanskelig å finne ut i hvilken grad norsk støtte til internasjonale organisasjoner leder til inkludering - slik organisasjonene selv hevder.

Større ambisjoner

Når man løfter frem funksjonshemmede som en prioritet i støtten til GPE bygger det på harde fakta om at funksjonshemmede henger etter og får dårligere og mindre skolegang enn andre.

Dette burde tale for at funksjonshemmede også prioriteres i den resterende utdanningsbistanden. Pengene som går til GPE utgjør bare om lag 15 prosent av den totale utdanningsbistanden, men innretningen kan være til inspirasjon for de resterende 85. Atlas-alliansens visjon er at all norsk utdanningsbistand er inkluderende ovenfor funksjonshemmede innen 2020.

Powered by Labrador CMS