Norske misjonsorganisasjoner som Digni støtter har partnerskap med en rekke lokale myndigheter og organisasjoner rundt om i verden.
Norske misjonsorganisasjoner som Digni støtter har partnerskap med en rekke lokale myndigheter og organisasjoner rundt om i verden.

Avtaler for 1,8 mrd. og nye prinsipper for støtte til sivilt samfunn

Digni og Regnskogsfondet er de store vinnerne når Norad inngår avtaler for til sammen over 1,8 milliarder med syv norske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Publisert

I dag ble det kjent Norad har inngått avtaler med syv organisasjoner på inntil fem års varighet. I tillegg har fem søkere fått støtte til utfasing av pågående prosjekter. Det var 37 søknader.

Organisasjonene som får penger er:

 • Caritas (2018-2021) – Totalt 142,8 millioner kroner
 • Regnskogsfondet (2018 – 2022) – 471,5 millioner kroner
 • SAIH (2018 – 2021) – 128,4 millioner kroner
 • Digni (2018 – 2023) – 992 millioner kroner
 • LHLI (2018-2020) – 63 millioner kroner
 • Hei verden (2018 – 2020) – 5,8 millioner kroner
 • Capacare (2028-2019) – 4 millioner kroner

- At Digni nå får en solid økning i den årlige bevilgningen i forhold til forrige periode tolker vi som en tillitserklæring og et resultat av det solide arbeidet som utføres av våre medlemsorganisasjoner og deres partnere i sør, sier fungerende generalsekretær Elizabeth Laura Walmann.

Digni er en paraplyorganisasjon for 20 kirker og misjonsorganisasjoner som driver langsiktig utviklingsarbeid i det globale sør.

- Gjennom vår innsats ønsker vi å bidra til den globale dugnaden for fattigdomsbekjempelse og oppnåelsen av FNs bærekraftsmål, sier Walmann.

Utfasing

Fem organisasjoner har fått støtte til utfasing av pågående prosjekter. Prosjekt Haiti, JOIN Good Forces i DR Kongo, Norsk Ornitologisk Forening, Grønn Hagen og Internasjonal Helse og Sosial Gruppe (IHSG) har fått avtaler på inntil ett år for å sikre forsvarlig utfasing. Totalt er det satt av 10 millioner kroner til dette.

Kutt i antall

Ifølge Norad er regjeringens mål om avtalereduksjon og resultatfokus lagt til grunn i søknadsvurderingen - ved siden av en rekke kvalitetskriterier. Prosjekter og programmer av en viss størrelse er prioritert.

Den blå-grønne-regjeringen har som uttalt mål å sikre økt konsentrasjon av norsk bistand. Antall bistandsavtaler totalt er i perioden fra august 2013 til oktober 2017 redusert fra 7000 til 3300. Målet er at antall avtaler (ikke bare med norske sivilsamfunnsorganisasjoner skal ytterligere reduseres med 500 innen mai neste år.

Omtrent 22 prosent av norsk bistand gikk til sivilt samfunn i 2017. Det tilsvarer omtrent 7,4 milliarder kroner. I underkant av 40 prosent av den totale sivilsamfunnsstøtten forvaltes av Norad.

Nye prinsipper

Senere i måneden skal Norads nye prinsipper for tildeling av støtte til sivilsamfunnet lanseres. Dette er de nye prinsippene som ligger til grunn når Norad framover skal støtte sivilt samfunn.

 • bærekraft
 • inkludering
 • partnerskap
 • legitimitet
 • ansvarlighet
 • kostnadseffektivitet
 • kontekstsensitivitet

– Med prinsippene håper vi på enda bedre bistand. Prinsippene uttrykker Norads forventninger til våre sivilsamfunnspartnere, og de er et utgangspunkt for dialog, sier avdelingsdirektør Wenche Fone i avdeling for sivilt samfunn til norad.no.

Hun sier at prinsippene skal gjelde for alle sivilsamfunnsaktører som får støtte fra Norad, og de skal implementeres i den konteksten de jobber i.

Det har vært arbeidet med prinsippene i over ett år, med innspill fra mange hold. Det er store endringer fra utkastet til nye prinsipper som ble lagt ut på åpen høring i november 2017 til endelige prinsipper. På bakgrunn av innspillene Norad mottok, er to nye prinsipper lagt til; partnerskap og kontekstsensitivitet.

Powered by Labrador CMS