Tusenvis av mennesker i Norge har sluttet opp om ulike arrangement for å markere FNs bærekraftsmål (bildet) og ulike aksjonsdager i året som har gått. Foto: Aleksander Ramsland/Scream Media for Norad

Tusenvis av mennesker i Norge har sluttet opp om ulike arrangement for å markere FNs bærekraftsmål (bildet) og ulike aksjonsdager i året som har gått. Foto: Aleksander Ramsland/Scream Media for Norad

God Jul, alle utviklingsentusiaster!

MENINGER: Sjeldent har Norads nærvær virket mer relevant enn under Norad-konferansen forleden dag. Fokus var sivilsamfunnet og dets muligheter og begrensninger. Norsk utviklingspolitikk er enda viktigere enn vi tror.

Publisert

Det var nesten rørende å mingle i pausene under konferansen på Radisson Blu den 12. desember. Her var alt fra unge radikale, kritiske SAIH‘ere, som på scenen målbærer kritikk mot middelaldrende hvite menn som flyr nødhjelp ned til Tchad, til gamle radisser som Halle Jørn Hansen og Vegard By. Vi finner ledere for de store humanitære organisasjonene, studenter, akademikere og pensjonerte diplomater. Det er med andre ord mye kompetanse på liten gulvflate, i form av kommunikatorer og eventyrfortellere, nasjonsbyggere og politiske ringrever, og flinke tabellutfyllere.

Dramatiske endringer

Behovet for disse «godhetesarbeiderne» er stort, særlig når vi tar inn over oss den globale rapporten vi fikk presentert utdrag fra under konferansen. Irske Cathal Gilbert fra Civicus viste oss grafer og diagram som fikk det til å knyte seg i magen. Det er et dramatisk redusert handlingsrom for sivilsamfunnsorganisasjoner. Og ikke bare er det stort sett negativt i utviklingsland. Nå kommer også backlashen i land som Brasil, Ungarn, Polen og hos «vår viktigste allierte», USA.

Å høre generalsekretæren i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin, fortelle om hvordan organisasjonen har måttet punge ut over 16 millioner for å unngå rettsak i USA, var som å følge en spennende film. I forbindelse med bistandsavtaler med USAID, fikk ikke Folkehjelpa ha kontakt med personer, organisasjoner eller stater som befant seg på USAs forbudslister. Men i virkelighetens verden blir det ikke utvikling av slikt. USAs forbudslister er håpløse. Men makta rår.

En råere verden

Noen dager før Norad-konferansen satt mange av oss med tørkepapiret klart da vi bivånet årets fredsprisutdeling. Omfanget av seksualisert vold og den for-råingen av samfunn det fører til, er noe vi har hørt om. Det blir svært mye nærmere når vi får realiteten presentert gjennom sterke taler i et velregissert program.

Denis Mukwege og hans sykehus i Bukawu har mottatt mye norsk støtte, både via staten og norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Nå krever Mukwege økt norsk fokus og økt norsk innsats i forhold til kjøp av verdifulle mineraler. Norge har jobbet målbevisst for FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred, og sikkerhet, ikke minst også gjennom dyktige norske organisasjoner. Resolusjonen krever at overgripere skal holdes ansvarlig og straffeforfølges. Statsminister Erna Solberg lovte under et eget møte med Mukwege at Norge vil gjøre enda mer for å følge opp denne resolusjonen.

Fremtidens Norad-konferanser?

Vi skal realisere FNs bærekraftsmål innen 2030. Vi skal bli en karbonfri verden innen 2050. Vi skal få en mer samstemt norsk utviklings og utenrikspolitikk, slik at ikke norske pensjonsmidler brukes til å rasere regnskog eller norske våpen produserer nye ofre med funksjonshemninger.

Verdens utfordringer stanger mot Europas yttergrenser. Det innebærer også Norges grenser. Hvordan norsk utviklingspolitikk forvaltes og organiseres inn i fremtiden er derfor svært viktig. Vi må ikke skusle bort den gode kompetansen vi besitter. I en tid hvor ekkokamre stenger for effektiv kommunikasjon og læring, blir Norads og Norges støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner ekstra viktig for å opprettholde en levende debatt og dialog.

Jeg ønsker meg mange gode utviklingskonferanser i fremtiden, også. Om de har prefikset Norad foran seg eller ikke, betyr ikke så mye. Men at det er en konferanse hvor både unge og gamle raddisser fortsatt har interesse av å møtes på, betyr mye. Et Norad som del av et eget fagmiljø i et nytt utviklingsdepartement kan kanskje gi oss den tyngden, entusiasmen og samstemtheten vi trenger?

God Jul til alle utviklingsentusiaster!

Powered by Labrador CMS