Vurderer man i dag å starte et nytt prosjekt med mål om å redusere fattigdom bør direkte kontantoverføringer være øverst på listen, mener Effektiv Altruisme.
Vurderer man i dag å starte et nytt prosjekt med mål om å redusere fattigdom bør direkte kontantoverføringer være øverst på listen, mener Effektiv Altruisme.

Kontanter som bransjestandard

MENINGER: Å gi ekstremt fattige familier penger, så de selv kan kjøpe det de vet de trenger, bør bli standarden all bistand måles opp mot. Tiltak som gir dårligere resultater enn direkte kontantoverføringer burde revurderes siden ressursene da kan brukes bedre av de fattige selv.

Publisert

I Bergens Tidende 16. oktober skriver Øyvind Eggen (Civita) og Nikolai Hegertun (Senter for Utvikling og Miljø, UiO) om en dokumentert form for effektiv bistand, nemlig direkte kontantoverføringer. Vi i Effektiv Altruisme har i flere år anbefalt bistandsorganisasjonen GiveDirectly, som driver med direkte kontantoverføringer til ekstremt fattige familier i Kenya og Uganda.

Mange store aktører, som Center for Global Development, Overseas Development Institute og Verdensbanken, ser den samme fordelen ved direkte kontantoverføringer. Likevel ligger norske organisasjoner etter, selv om UD og Norad har etterspurt flere norske prosjekter.

Omfordele ressurser

Å systematisk vurdere effekten av bistand er ikke noe nytt, men bransjen har ikke klart å samle seg bak noen best practice og standarder. Med flytende språk og løse definisjoner kan ethvert tiltak påstås å være effektivt. Derfor trengs det sårt en bransjestandard som, uansett hvilket mål du har for et bistandstiltak, setter minstemålet for hva man bør oppnå. Dette kan fokusere samtalen om bistandseffekt og bidra til å omfordele ressurser fra dårlige tiltak til bedre tiltak.

En naturlig analogi er hvordan nye legemidler alltid testes før de kommer på markedet. Ikke bare må de være bedre enn placebo, men de må også gi større effekt eller være billigere enn det beste alternative legemiddelet som allerede finnes på markedet.

Det store spørsmålet

På samme måte bør Norad og alle bistandsorganisasjoner ikke bare spørre seg hvorvidt prosjektene de finansierer fungerer eller ikke, men om de fungerer bedre enn direkte kontantoverføringer. Tilfører prosjektet ditt noe mer enn hva de fattige hadde klart å ordne selv med de samme midlene?

Dette er ikke en lav terskel å forsere. En økende mengde forskning viser at fattige bruker kontanter svært effektivt og fornuftig. De som mottar støtte får økte inntekter, flere eiendeler og bedre tilgang på næringsrik mat. Effekten på helse og barnas skolegang er også positiv. Andelen som blir brukt på alkohol, tobakk og spill er tilnærmet null.

Direkte kontantoverføringer gir solide resultater og er enkelt å administrere i land der selv ekstremt fattige har tilgang på en mobiltelefon og dermed banktjenester. Slik kommer også mye av pengene frem til de som trenger det. Vurderer man i dag å starte et nytt prosjekt med mål om å redusere fattigdom bør direkte kontantoverføringer være øverst på listen. Kanskje finner man et tiltak som kan gi enda bedre resultater, men bevisbyrden er betydelig.

Powered by Labrador CMS