Caritas Norge mener at sivilsamfunnet har mye av æren for utviklingen av demokrati i Zambia.
Caritas Norge mener at sivilsamfunnet har mye av æren for utviklingen av demokrati i Zambia.

– Påvirkningsarbeid skaper varig endring

Lokale organisasjoner holder i stadig større grad lokale myndigheter ansvarlig og sikrer at skattepengene blir et felles gode, mener Caritas Norge.

Publisert

Jørn Lemvik reiser en viktig debatt i sitt innlegg «Sterke sivilsamfunn – men for hvem?» Vi må tørre å ta tak i diskusjonen om hvilken rolle norsk sivilsamfunn skal ha – og se på vår egen rolle med et kritisk blikk.

Norske organisasjoner og deres partnere i land i sør ønsker å oppnå en varig, bærekraftig samfunnsendring. Målet er å styrke lokale organisasjoner som kan bringe dette arbeidet videre når bistandspengene en dag tar slutt. Men dette er prosesser som tar tid, og som er vanskelige å måle, særlig i et treårsperspektiv, som bistandsprosjekter gjerne har. Som Lemvik sier, kan dette føre til at hensynet til kortsiktige resultater blir ilagt for stor vekt på bekostning av langsiktig arbeid for å bygge solide og uavhengige organisasjoner.

Les også:

I Bistandsaktuelts artikkel om samme tema 29.03.16 sier Jørn Lemvik at norske organisasjoner ikke har vært flinke til å støtte lokale organisasjoner som kan utfordre egne myndigheter slik at det kan skapes et politisk rammeverk for god samfunnsutvikling.

Bildet må nyanseres

Her mener vi bildet må nyanseres. Vår erfaring er at nettopp denne pådriverrollen er noe både vi og våre partnere prioriterer i vårt arbeid og strever med å konkretisere i våre resultatrammeverk. Ofte ender vi med å rapportere på gjennomførte aktiviteter og ikke på resultater i form av endret politikk – fordi pådriverarbeid ikke gir resultater på kort sikt. Når resultatene kommer, er de imidlertid med på å skape bærekraftige endringer i livene til mange fattige.

På grunn av økonomisk vekst, utgjør bistand en stadig mindre del av statsbudsjettene til våre tradisjonelle samarbeidsland. Dette er positivt. Lokale organisasjoner har i mange tilfeller hatt en viktig rolle som pådrivere for å få myndighetene til å prioriterer fattigdomsreduksjon, slik at de blir mindre avhengige av bidrag fra land rike land i nord. Lokale organisasjoner legger også ned en stor innsats for å fremme borgernes rettigheter.

Gode eksempler

Eksempler på dette er fremveksten av demokratiet i Zambia, hvordan konsultasjonsretten for lokalbefolkningen påvirket av gruveselskapers virksomhet ble sikret i Honduras og hvordan Guatemalas president ble arrestert for korrupsjon. Samtidig skjer mye ute i distriktene. Lokale organisasjoner holder i stadig større grad lokale myndigheter ansvarlig og sikrer at skattepengene blir et felles gode. Vår partner Caritas Uganda har for eksempel gjennom sitt påvirkningsarbeid sørget for at myndighetene har prioritert veiutbygging i Nebbi-regionen. De nye veiene gir bønder bedre tilgang til markedene og en bedre mulighet til å jobbe seg ut av fattigdom.

Det er gjennom det politiske påvirkningsarbeidet sivilsamfunnet skaper varig endring.

Powered by Labrador CMS