Seks bistandsorganisasjoner står bak tre nye lotterier som lanseres i disse dager. Potensielt kan de ny lotteriene betyr flere hundre millioner i inntekter for organisasjonene. 
Faksimile: Norgeslotteriet, Postkodelotteriet og Unicef-lotteriet.
Seks bistandsorganisasjoner står bak tre nye lotterier som lanseres i disse dager. Potensielt kan de ny lotteriene betyr flere hundre millioner i inntekter for organisasjonene. Faksimile: Norgeslotteriet, Postkodelotteriet og Unicef-lotteriet.

Tre nye lotterier – organisasjoner håper på gigantinntekter

Nye lotterier rulles i disse dager ut til det norske folk. Seks bistandsorganisasjoner håper å sikre seg hundrevis av millioner kroner i inntekter de neste årene.

Publisert

Det at penger fra spill i Norge nå går til bistandsorganisasjoner er jo svært positivt.

Dette er de de nye lotteriene:

Felles for alle: Maks tillatte årlige omsetning er 300 millioner kroner for hvert lotteri. Man må være 18 år for å delta. Det er begrensninger for hvor mye man kan spille for daglig og ukentlig.

Postkodelotteriet

Innehaver av lotterikonsesjon: WWF Norge og SOS-Barnebyer

Kommersiell partner: Novamedia Norsk Postkode AS som eies av det nederlandske selskapet Novamedia Bv.

Lotteri basert på postkode/adresse. Man kjøper abonnement via nett og det er trekning ukentlig og månedlig. Høyeste gevinst er to millioner kroner.

Postkodelotteriet har vært en stor suksess i Sverige og skaffet i 2017 1,1 milliarder svenske kroner til veldedige formål. Men det har også vært kritiske presseoppslag, blant annet på grunn av høye lederlønninger og høye lisenskostnader til det nederlandske firmaet som eier konseptet.

Fotolotto

Innehaver av lotterikonsesjon: Right to Play Norge

Kommersiell partner: Fotolotto AS, som eies av Multilot AS hvor Newmark Invest AS er den største aksjonæren.

Nettbasert konsept som baserer seg på at et bilde man laster opp fra sin mobil fungerer som lodd. Man kan vinne mindre summer umiddelbart og opp til en million kroner en gang i uka.

Norgeslotteriet

Innehaver av lotterikonsesjon: Caritas Norge, Utviklingsfondet og Regnskogfondet.

Kommersiell partner: Donira AS. Caritas Norge, Utviklingsfondet og Regnskogfondet har fem prosent aksjer hver i selskapet og vil få sin andel av et eventuelt overskudd. Den største aksjeposten i Donira AS eies av selskapet Exponentia AS

Lotterikonsept som baserer seg på terminaler og nett. De første fire terminalene er allerede plassert ut og planen er å plassere ut rundt 400 totalt. Man kan vinne med en gang, ukentlig og månedlig. Toppremie er to millioner kroner.

Og disse er allerede godt i gang:

Unicef-lotteriet

Innehaver av lotterikonsesjon: Unicef Norge

Kommersiell partner: Lottovate Ltd., britisk selskap.

Spillet er nettbasert og går ut på å velge en kombinasjon av tall og symboler. Det er trekning hver uke og toppremien er to millioner kroner.

Pantelotteriet

Innehaver av lotterikonsesjon: Norges Røde Kors

Kommersiell partner: Norsk Pantelotteri AS, et selskap eid av Norges Røde Kors og Olav Thon Gruppen.

Pantelotteriet ble lansert i april 2008 og er et lotteri der tomme bokser og flasker brukes som innsats i panteautomater. Toppgevinsten er 1 million kroner. Lotteriet har siden det ble etablert gitt Norges Røde Kors inntekter på rundt 200 millioner kroner.

Kampen om lotteriinntektene vil trolig tilspisses i årene som kommer. Fra før er Røde Kors og Unicef store aktører på det norske lotteri-markedet.

Det er store summer som står på spill når seks bistandsorganisasjoner i disse dager lanserer tre ulike lotterikonsepter.

  • WWF Norge og Sos-Barnebyer lanserer Postkodelotteriet i samarbeid med Postkodelotteriet As.
  • Caritas Norge, Utviklingsfondet og Regnskogfondet lanserer Norgeslotteriet i samarbeid med Donira As.
  • Right til Play Norge lanserer Fotolotto i samarbeid med Fotolotto As.

Hver av disse lotteriene har fått lov til å omsette for inntil 300 millioner kroner årlig, ifølge lisensen fra norske myndigheter. Minst halvparten av inntektene (etter fradrag for gevinster) skal tilfalle formålet – altså bistandsorganisasjonene. Det er et krav i lotteriloven.

Loddtrekning fordelte millioninntekter

Bakteppet for at det nå kommer tre nye lotterier er som følger:

Stortinget vedtok i 2015 å dele ut fem lotterilisenser til organisasjoner som jobber internasjonalt. Røde Kors har i flere år hatt sitt pantelotteri. Denne organisasjonen og Unicef Norge var de eneste som klarte å levere inn en godkjent søknad innen tidsfristen høsten 2015. De to organisasjonene fikk sine lotterilisenser godkjent i februar 2017.

De tre andre lotterilisensene ble tildelt ved loddtrekning i fjor. Det er disse som nå skal lanseres.

Strømmestiftelsen, Care Norge og Plan Norge var uheldige under loddtrekningen og fikk ikke lisens.

Positivt

– Det at penger fra spill i Norge nå går til bistandsorganisasjoner er jo svært positivt. Inntektene vil gå til våre organisasjoners arbeid mot sult, fattigdom, klimaendringene, og til å redde regnskogen, sier Ellen Høvik som er leder for kommunikasjon og marked i Caritas Norge.

Caritas lanserer Norgeslotteriet sammen med Regnskogfondet og Utviklingsfondet. Lotteriet baserer seg både på utplasserte terminaler og spill via nettet. De første terminalene er allerede utplassert i Oslo, og planen er plassere ut 400 terminaler i løpet av et års tid.

Toppgevinsten er to millioner kroner, men man kan også vinne mindre summer direkte ved spill på terminalene

– Dere er ikke bekymret for at dette kan skape økt spillavhengighet?

– Det er svært strenge krav fra norske myndigheter for å forhindre spillavhengighet, blant annet maks-sum man kan spille for daglig. Vi har i tillegg til alle de norske kravene oppfylt en del krav som britiske myndigheter stiller. Det gjør vi selv om det strengt tatt ikke er nødvendig. Så vi har tatt alle de forholdsreglene vi kan for å unngå at vårt lotteri bidrar til spillavhengighet.

Flere hundre millioner

Hver av de fem organisasjonene/gruppene av organisasjoner har fått lisens til 2026. Potensielt kan dette bety flere hundre millioner kroner i inntekter for organisasjonene, men foreløpig er de forsiktige med å snakke om store tall.

– Vi vet at det vil ta tid å bygge opp et nytt lotteri og budsjetterer beskjedne inntekter det første fulle driftsåret. Men forretningsplanen legger opp til at lotteriet på sikt skal kunne generere betydelige inntekter til våre prosjekter, sier Jimmy Vika som er sjef for Right to Play Norge.

Organisasjonen Vika leder lanserer sitt Fotolotto nå. Her er det bilder fra mobilen som fungerer som lodd. Man kan vinne med en gang og i en ukentlig trekning. Toppgevinsten er million kroner.

Vika mener det er vanskelig å si om det er plass til alle de fem lotteriene.

– Nordmenn bruker i snitt mye penger på spill/lotteri så vi mener at det er et marked for nye lotteriprodukter. Om det er plass til fem nye lotterier i markedet utover allerede eksisterende er det svært vanskelig å forutse.

Også Ellen Høvik i Caritas understreker av forventingene til inntektene er lave den første tiden.

– Vi budsjetterer med minimale inntekter i år. Men vi håper på et sekssifret beløp til neste år. Om vi klarer det gjenstår å se. Dette er ikke penger som kommer av seg selv, dette er inntekter man må jobbe for. Men skulle vi etter hvert klare å nå maksbeløpet på 25 millioner kroner til hver organisasjons arbeid årlig, så vil det redde mange liv, sier Høvik.

Ulike gevinstandel

Alle de fem lotteriene må følge loven som krever at minst halvparten av inntekter etter fradrag for gevinster skal gå til formålet – altså til organisasjonens arbeid. Loven sier også at minst en fjerdedel av omsetningen skal gå til premier.

Men alle lotteriene bruker mer enn minstekravet på premier. Hvor mye varierer imidlertid noe: Røde Kors sitt pantelotteri bruker 35 prosent av omsetningen på premier, Unicef-lotteriet bruker 40 prosent av inntektene på premier, Right to Play sitt Fotolotto bruker 45 prosent på premier og de to andre lotteriene bruker halvparten av omsetningen på premier.

Kommersielle partnere

Alle organisasjonene samarbeider med firmaer som driver lotteriet. Den andelen av lotteriinntektene som går til selskapene vil blant annet dekke drift, lisens og videreutvikling. De kommersielle partnerne til organisasjonene håper selvsagt også å tjene gode penger på sikt. Flere har investert betydelige summer i lotterikonseptene som nå lanseres.

Firmaet Fotolotto As, som samarbeider med Right to Play, har for eksempel brukt 15-20 millioner på å kjøpe rettigheter og utvikle teknologien til Fotolotto, ifølge Hamar Arbeiderblad. Pengene har blant annet kommet fra amerikanske investorer. Fotolotto eies av selskapet Multilot As, hvor Reidar Nordby, tidligere sjef for Norsk Tipping, eier 18 prosent av aksjene.

Powered by Labrador CMS