Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) under en pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget etter at partiene har kommet til enighet i forhandlingene om statsbudsjettet. Foto: Annika Byrde / NTB
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) under en pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget etter at partiene har kommet til enighet i forhandlingene om statsbudsjettet. Foto: Annika Byrde / NTB

Budsjettenighet: Litt mer til bistand enn Støre foreslo

Publisert

SV har fått gjennomslag for at det totalt sett skal brukes 207 millioner kroner mer enn det Støre-regjeringen opprinnelig la opp til i sitt forslag. Humanitær bistand, FNs utviklingsprogram, kvinner og likestilling og skatteforvaltning er blant tiltakene som nå får mer penger.

Støtten til næringsutvikling får derimot kutt, både i form av at posten næringsutvikling og handel reduseres og at støtten til Verdensbank-fondet IFC kuttes.

De tre partiene velger nå å prioritere følgende - etter at SV har fått en hånd på rattet:

 • Nødhjelp og humanitær bistand - 200 millioner kroner
 • Tilskuddsordning nedrustingsspørsmål - 15 millioner kroner
 • Kvinner og likestilling (Afrika) - 100 millioner kroner
 • Skatt for utvikling - 72 millioner kroner
 • Hav og tiltak mot marin forsøpling - 100 millioner kroner
 • Øke kjernestøtten til FNs utviklingsprogram UNDP - 100 millioner kroner

I avtalen gjør partiene følgende reduksjoner av bistandsbudsjettet sammenlignet med Ap/Sp-regjeringens tilleggsproposisjon med sikte på omprioriteringer til andre formål:

 • Kutt i støtte til Verdens matvareprogram (WFP): 120 millioner kroner
 • Redusert økning til menneskerettigheter: 30 millioner kroner
 • Omprioritert til skatt for utvikling: 50 millioner kroner
 • Næringsutvikling og handel kuttes: 100 millioner kroner
 • Støtten til Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), som er verdens største bistandsaktør overfor privat sektor-støtte, kuttes: 60 millioner kroner
 • Støtte til strategisk samarbeid (relatert til multilateral bistand) kuttes: 20 millioner kroner

Stor gap om bistand

Samtalene mellom de tre partiene startet mandag 15. november. Etter to uker med forhandlinger er partene blitt enige, og de rekker dermed med god margin fristen for å bli enige før finansdebatten, som finner sted førstkommende torsdag.

Støre-regjeringen ville i sitt forslag til endringer i statsbudsjettet i utgangspunktet kutte 750 millioner i bistandsbudsjettet, sammenlignet med høyreregjeringens forslag. Store kutt ble gjort innen utdanningsbistand, et forslag som nå også SV vil støtte.

SV ville i sitt alternative statsbudsjett plusse på 630 millioner kroner til internasjonale klima- og utviklingstiltak. Dette inkluderer 400 millioner til klimainvesteringfondet som Norfund skal styre.

I budsjettavtalen som ble presentert mandag kveld forplikter partiene seg til at det kun er ved enighet mellom de tre partiene at det kan gjøres endringer i budsjettet i fagkomiteene. Ingen endringer eller alternative flertall inngås ved uenighet.

Fikk rettet opp

- I utgangspunktet ville vi gjerne ha en større økning, men dette var det vi fikk til i denne omgang. Vi har fått rettet opp i noe av det vi var mest misfornøyd i, sier SVs utviklingspolitiske talskvinne Ingrid Fiskaa i en kommentar til budsjettenighet med regjeringspartiene Ap og Sp på utviklingsfeltet.

Hun sier at målet var å øke bistandssatsingen til at den skulle utgjøre minst én prosent av BNI, uten klimainvesteringsfondet. Ap/Sp har i sin opplegg i tilleggsproposisjonen tatt utgangspunkt i at sistnevnte fond vil bli godkjent som offentlig bistand av OECD, noe som ennå ikke er helt avklart.

- Vi ville helst ha nådd 1 prosent uten å ta hensyn til disse fondsmidlene. Ikke bare fordi det ligger en usikkerhet her, men fordi dette også var et prinsipielt utgangspunkt for oss. Vi mener det er feil om midler til klimafinansiering skal ete stadig mer av bistandsmidlene, sier Fiskaa.

SV-representanten gir uttrykk for at hun er svært fornøyd med økningene til blant annet nødhjelp, likestillingstiltak, FNs utviklingsprogram (UNDP), tiltak mot havforurensning og skatt for utvikling.

- SV har blitt enige med de to andre partiene om å kutte støtten til Verdens matvareprogram (WFP) med 120 millioner kroner. Er ikke det et rart signal å gi midt oppe i de sultsituasjonene som nå finnes rundt om i verden, og i kjølvannet av koronapandemien?

- Dette er selvsagt ikke et kutt vi har ivret for, men det er ledd i en omprioritering og må sees i sammenheng med at vi øker nødhjelp og humanitær bistand med til sammen 200 millioner. Det er også slik at kjernestøtten til WFP ble økt betydelig for et år siden, slik at vi mener at dette kan gjøres uten dramatiske konsekvenser.

Også posten næringsutvikling og handel har fått et kutt på 100 millioner kroner.

- Dette er heller ikke noe vi har kjempet for å få til, det er del av en omprioritering der vi har ment at andre bistands- og utviklingstiltak var enda viktigere å prioritere sier Fiskaa.

KrF-kritikk

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier han er skuffet over budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringen

- Budsjettforliket legger opp til fortsatt kutt i bistanden, svikter friskolene og kutter i kontantstøtten, sier KrFs finanspolitisk talsperson, ifølge NTB.

Powered by Labrador CMS