Jonas Gahr Støre la tidligere i dag fram Hurdalsplattformen, som danner grunnlaget for hans nye regjering. Foto: Torstein Bøe / NTB
Jonas Gahr Støre la tidligere i dag fram Hurdalsplattformen, som danner grunnlaget for hans nye regjering. Foto: Torstein Bøe / NTB

Utdanning savnes, men Støres regjeringsplattform får også ros

– Veien ut av fattigdom starter første skoledag, sier Erik Lunde i Strømmestiftelsen. Han etterlyser en mer markant plass for utdanning i Støre-regjeringens plattform. Samtidig får Ap og Sp ros for løfter om offensive tiltak mot kapitalflukt og global skattesnusk.

Publisert

Ap-leder og påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la tidligere i dag fram Hurdalsplattformen. Der settes prioriteringene for den nye regjeringen bestående av Ap og Sp. Se Bistandsaktuelts omtale av prioriteringene i utviklingspolitikken her.

Utdanning er ikke blant sakene den nye regjeringen løfter høyest.

- Det er gledelig at Støre-regjeringen vil videreføre kampen mot global fattigdom, men Strømmestiftelsen skulle samtidig ønske at ambisjonene var enda større. Vi etterlyser spesielt at utdanning løftes sterkere fram som veien ut av fattigdom, sier Erik Lunde, generalsekretær i Strømmestiftelsen, i en epost til Bistandsaktuelt.

Han viser til at verden har mindre enn ti år igjen på å nå bærekraftsmålene. Bærekraftsmål nummer én er å utrydde ekstrem fattigdom.

Strømmestiftelsen er godt fornøyd med at Ap og Sp i Hurdalsplattformen vil opprettholde målet om å sette av én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til bistand.

Organisasjonen roser også plattformens vektlegging av grønn jobbskaping som en viktig vei ut av fattigdom. Samtidig savner Lunde at utdanning løftes sterkere fram.

- Vi vet at veien ut av fattigdom starter første skoledag. Uten grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter eller praktisk yrkesopplæring, vil det være nærmest umulig å komme ut av fattigdom. Pandemien har rammet skole- og utdanningssystemer hardt, og derfor hadde vi forventet at utdanning ble utpekt som et satsingsområde for Støre-regjeringen, sier Lunde.

Roses for kapitalflyt-løfter

Samtidig får den nye regjeringsplattformen ros på et helt annet område, nemlig arbeid mot ulovlig kapitalflyt. Ap og Sp sier i plattformen at partiene vil arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet og ta en internasjonal lederrolle i å bekjempe ulovlige finanstransaksjoner og skatteunndragelse.

- Før valget samlet vi 30 organisasjoner og ungdomspartier til et opprop for en internasjonal skattekonvensjon, og at det nå skjer er veldig bra, sier Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i ungdomsorganisasjonen Changemaker.

En konvensjon skal sikre internasjonal regulering og en helhetlig tilnærming til internasjonal skattlegging. Det kan være at flere tiltak for å hindre at penger sendes til skatteparadis for å hindre beskatning.

Changemaker peker på at utviklingsland ofte er taperne når store flernasjonale selskaper ikke betaler skatt i landene der de opererer.

- Verdier skal skattlegges der de skapes, understreker Lynge Møretrø.

- Svært viktige tiltak

Også Norsk Folkehjelp er positiv til den nye regjeringens ambisjoner om en ny internasjonal konvensjon på området, og løftene om sterk innsats mot ulovlige finanstransaksjoner.

- Dette er et svært viktig tiltak for å få til en reduksjon i de økende forskjellene mellom fattige og rike land, sier generalsekretær Henriette Westhrin i en pressemelding.

Norsk Folkehjelp gir ros til Ap og Sp for å skape en regjeringsplattform som tar de økende ulikhetene i verden på alvor.

- Vi er svært fornøyd med å se at plattformen anerkjenner kreftene som er viktige i kampen for rettferdig fordeling av makt og ressurser; sivilsamfunn, fagbevegelse og robust folkestyre, sier Westhrin.

I likhet med Westhrin roser også generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp i en pressemelding den påtroppende regjeringen for å ville satse på å bekjempe økonomisk ulikhet gjennom en konvensjon om økonomisk åpenhet.

Minner om bærekraftsmålene

Forum for utvikling og miljø, en paraplyorganisasjon for rundt femti ulike organisasjoner innen miljø, klima, utvikling, fred og menneskerettigheter, mener at den nye regjeringen mangler ambisjoner når det gjelder å nå FNs bærekraftsmål.

Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, minner om at pandemien har vært et stort steg tilbake for å nå målet om å utrydde sult og ekstrem fattig og for god helse og stans av farlige klimaendringer innen 2030.

- Skal målene nås innen 2030, kreves store ambisjoner i alle land. Ambisjonene er langt fra det som trengs for å nå målene innen 2030, både i Norge og globalt, sier Sund-Henriksen i en pressemelding.

Skuffet over våpeneksport

Redd Barna kritiserer Ap og Sp for ikke å komme med nye tiltak for å kontrollere norsk våpeneksport i plattformen.

- Jeg er rett og slett litt skuffet over at Ap og Sp ikke har gått lenger i å love endringer i reglene for norsk våpeneksport, og så vidt nevner norsk våpeneksport med ett ord. Dette er mye svakere enn i både Soria Moria-erklæringen og Aps partiprogram, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna i en pressemelding.

Det norske folk hadde fortjent en garanti for at norske våpen, ammunisjon og annet militært materiell ikke brukes mot barn i væpnede konflikter, mener hun.

- Riksrevisjonen var helt klart i sin tale da de tidligere i år rapporterte om at norsk våpeneksportkontroll er for dårlig. Nå håper vi opposisjonen bruker sin makt til å presse regjeringspartiene til å føre en mer ansvarlig politikk på dette området, sier Lange.

Samtidig roser Redd Barna den nye regjeringsplattformen for å si nei til å bruke bistand til å støtte kommersielle skoler. Ap og Sp får også skryt for å ville styrke internasjonalt helsesamarbeid.

Powered by Labrador CMS