Seksualitetsundervisning er et effektivt forebyggende tiltak og verktøy for å gi unge kunnskap om deres helse og rettigheter, om samtykke og trygge forhold, skriver artikkelforfatterne. Her fra et undervisningsprogram i Nepal. Foto: IPPF/Graeme Robertson/Nepal
Seksualitetsundervisning er et effektivt forebyggende tiltak og verktøy for å gi unge kunnskap om deres helse og rettigheter, om samtykke og trygge forhold, skriver artikkelforfatterne. Her fra et undervisningsprogram i Nepal. Foto: IPPF/Graeme Robertson/Nepal

Verdens helsedag – la seksualitetsundervisning bli Norges globale fanesak

MENINGER: I mange land er barn og unges tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning svært begrenset. Under koronapandemien er dette viktige verktøyet for et forebyggende og helsefremmende arbeid hardt rammet.

Publisert

Innlegget er skrevet av:

  • Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk
  • Fredrik Glad-Gjernes, daglig leder i KFUK-KFUM Global
  • Thea-Caroline Zwahlen, styremedlem/internasjonalt ansvarlig Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU)
  • Sunniva Folgen Høiskar, leder i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)
  • Ronja Haugstad Larsen, påtroppende generalsekretær Elevorganisasjonen

I Norge er det få saker med så bred politisk enighet. Vi håper partiene griper muligheten og setter seksualitetsundervisning høyt på den globale dagsorden i sine nye partiprogram og i arbeidet de neste fire årene.

I dag er Verdens helsedag og temaet for årets markering er: “Hvordan kan vi bygge en mer rettferdig verden hvor alle har tilgang til gode helsetjenester?”. Helhetlig seksualitetsundervisning er en viktig del av hvordan vi kan sørge for bedre helse, både under og etter pandemien.

De mest sårbare samfunnene i verden har dårligere tilgang til gode helsetjenester. Siden pandemien brøt ut, har vi på verdensbasis sett en økning i antall tenåringsgraviditeter, barneekteskap og vold mot kvinner og jenter. Lockdown og et overbelastet helsevesen innskrenker tilgangen til helsetjenester som prevensjonsmidler, trygg abort, og mødre- og barseltilbud. På det meste skal så mange som 90 prosent av alle barn og unge ha vært ute av skolen, som følge av pandemien. Samtidig som pandemien begrenser unges seksuelle helse og rettigheter, er også motstanden mot helhetlig seksualitetsundervisning en utfordring i mange land.

Forebyggende tiltak

Verdens helseorganisasjon ber i forbindelse med årets markering av Verdens helsedag alle verdens ledere om å sikre tilgang til gode helsetjenester når og hvor befolkningen trenger dem. Vi vet at helhetlig seksualitetsundervisning ruster barn og unge med den kunnskapen og handlingskompetansen de trenger for å kunne ta informerte valg som fremmer helse, likestilling og trivsel, og som forebygger mobbing, diskriminering og krenkelser. Seksualitetsundervisning er et effektivt forebyggende tiltak og verktøy for å gi unge kunnskap om deres helse og rettigheter, om samtykke og trygge forhold. Derfor er helhetlig seksualitetsundervisning viktig for å oppnå målene til Verdens helseorganisasjon om en sunnere og mer rettferdig verden.

Som i resten av verden, har barn og unge i Norge opplevd at klasserommet har blitt flyttet hjem, og at seksualitetsundervisningen har vært spesielt utsatt. Seksualitetsundervisning er et fag som er lett å nedprioritere i en hektisk skolehverdag, og som under restriksjoner og fjernundervisning har blitt ekstra utfordrende. Også sivilsamfunn og andre som tilbyr seksualitetsundervisning har måttet flytte undervisningen til digitale plattformer. Samtidig er det i mange land vanskelig å gjennomføre digital undervisning på grunn av manglende infrastruktur. Helhetlig seksualitetsundervisning krever tett dialog, tilstedeværelse og kontinuerlig samspill mellom elever og underviser. Det er viktig at elever får seksualitetsundervisning på tross av pandemien, og blir tatt på alvor i sitt ønske om en helhetlig og sexpositiv undervisning.

Global kampsak

Det finnes ikke mange temaer som har så bred politisk enighet i Norge som viktigheten av god seksualitetsundervisning. Fra ungdomspolitikere til erfarne travere på Stortinget er unges tilgang til kunnskap som bidrar til god helse, likestilling og trygghet i relasjoner en fanesak. Hvorfor ikke sørge for at dette engasjementet blir til en global kampsak?

I anledning Verdens helsedag inviterer vi de politiske partiene og Norge til å gå i front og styrke sin innsats for at alle barn og unge får tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning, som en del av arbeidet for en sunnere og mer rettferdig verden!

Powered by Labrador CMS