Modou Diouf fra Dya, på landsbygda utenfor byen Kaolack i Senegal, har allerede fått tilgang til strøm gjennom Babobabs tjenester. Til selskapet uttrykker småbonden at han er veldig fornøyd. - Lampene lyser veldig godt og barna elsker å se på tv, sier Diouf. Foto: Baobab+ / Norfund
Modou Diouf fra Dya, på landsbygda utenfor byen Kaolack i Senegal, har allerede fått tilgang til strøm gjennom Babobabs tjenester. Til selskapet uttrykker småbonden at han er veldig fornøyd. - Lampene lyser veldig godt og barna elsker å se på tv, sier Diouf. Foto: Baobab+ / Norfund

Investerer 100 millioner i solenergi – vil gi strømtilgang for én million husstander

Norfund, statens investeringsfond for utviklingsland, med kjempeinvestering i Baobab+, et selskap som tilbyr solenergi til husstander på landsbygda i Afrika. – Ren energi bidrar svært effektivt til fattigdomsbekjempelse, sier Norfunds Kristoffer Valvik til Bistandsaktuelt.

Publisert

- Dette er en svært effektiv måte å bidra til å forbedre levestandarden for et stort antall mennesker som får tilgang til strøm - og alt det innebærer av muligheter, sier Kristoffer Valvik, investment manager, i Norfund.

Kunngjøringen fra Norfund kommer samtidig med at Rockefeller Foundation lanserer en rapport om fordelene ved slike energi-investeringer. Valvik påpeker at fattigdomsbekjempelse først og fremst skjer ved flere og bedre jobber.

- Rapporten understreker det som har vært rasjonale bak Norfunds investeringer i fornybar energi, at økt tilgang bidrar effektivt til jobbskaping, sier Valvik til Bistandsaktuelt og påpeker at Rockefeller-rapporten «fastslår at ingenting gjør mer for å lindre fattigdom enn å gi tilgang til elektrisitet».

Norfund har tidligere gjort større investeringer i selskaper som tilbyr «off-grid»-strøm i Øst-Afrika, men dette er den første i fransktalende Afrika. Der påpekes det at Baobab+ tilbyr solenergi-baserte løsninger til husholdninger som ikke er tilknyttet strømnettet. Og brukerne tilbys nedbetalingsløsninger via mobiltelefon.

- Dette er den ledende aktøren i dette markedet i Vest-Afrika og har som mål å gi én million husstander tilgang på strøm og digitale produkter de neste fem årene.

Med hjelp av Norfunds investering utvider Baobab+ nå sin virksomhet fra Elfenbenskysten, Mali, Senegal og Madagaskar til å også dekke Nigeria og Den demokratiske republikken Kongo.

- Solkraft har stort potensiale

- I en tid der pandemien har rammet disse landene hardt, har Baobab+ vist evne til å fortsette å vokse, med en 60 prosent vekst det siste året, sier Valvik.

Selskapet distribuerer en rekke ulike solcelleprodukter, fra enkle lamper til større systemer med mulighet for blant annet TV, heter det fra Norfund. I tillegg samarbeider Baobab+ med lokale oppstartsselskaper for å tilby produkter innen blant annet e-utdanning og administrasjonssystemer for småbedrifter. Til nå har selskapet, som også tilbyr mobilabonnement, utstyrt mer enn 90 000 husstander med digitale løsninger, heter det fra det statlige investeringsfondet

Men solenergi utgjør fortsatt en svært liten del av strømproduksjonen i Afrika.

- Til sammen anslås det at sol og vindkraft utgjorde tre prosent i 2018. Men det er den kilden som har det desidert største potensialet, og som dermed kan bli helt avgjørende for utviklingen i Afrika på sikt, sier Valvik.

Han påpekeker at muligheten til å kombinere solenergi og batterier til bruk av elektriske artikler som bruker lite strøm, betyr at solenergi kan spille en større rolle enn andelen av kilowattimer skulle tilsi. Valvik forteller at Norfund ved utgangen av 2020 hadde 12,8 milliarder kroner i energi-investeringer.

- Av dette er rundt en fjerdedel i sol og om lag halvparten er i Afrika. Vi har hatt en høy andel i vannkraft fra oppstart, men med en stadig økende andel i solenergi. De siste årene har vi særlig trappet opp investeringen i desentraliserte løsninger, og dette er noe vi vil satse videre på fremover, sier Valvik.

Powered by Labrador CMS