Madonna klemmer adoptivdatteren Mercy James under seremonien ved åpningen av barnesykehuset i juli 2017. Foto: Raising Malawi
Madonna klemmer adoptivdatteren Mercy James under seremonien ved åpningen av barnesykehuset i juli 2017. Foto: Raising Malawi

Madonna skryter av norske helsearbeidere

– Sykehuset har banet veien for store framskritt innen barnekirurgi og intensivbehandling. Som opplæringssted for helsearbeidere er det i verdensklasse, sier den verdenskjente popstjernen Madonna til Bistandsaktuelt. Hun snakker om barnesykehuset i Malawi som hun selv står bak – og der norsk ekspertise har spilt en nøkkelrolle.

Publisert

De norske partnerne har vært med oss på hvert eneste skritt av veien vi har gått.

Madonna, popartist, Malawi-venn og filantrop

Artist og filantrop

Madonna er født i en småby i Michigan i USA. Hun heter egentlig Madonna Louise Ciccone og er i dag 61 år.

Hun slo gjennom i 1982 og står bak en rekke kjente hits og er med årene kjent som både låtskriver, sanger, entertainer og skuespiller. Hun er i dag en av verdens rikeste artister.

Gjennom en årrekke har Madonna hatt et varmt hjerte for Malawi. Hun står bak finansieringen av ulike bistandsprosjekter i landet.

Hiv/aids-epidemien i Afrika var det som opprinnelig vekket hennes engasjement for Malawi. Veldig mange barn mistet foreldre under epidemien. Madonna har særlig vært opptatt av å støtte foreldreløse og sårbare barn. Det var i 2016 at hun startet sin egen bistandsorganisasjon Raising Malawi.

Denne stiftelsen driver Mercy James-sykehuset i samarbeid med det malawiske helsedepartementet. Departementet står for avlønning av malawisk personell. Ulike internasjonale partnere har bidratt med blant annet utstyr, spesialkompetanse og kursing av personell.

Madonna har fire adoptivbarn fra Malawi. Sykehuset Mercy James er oppkalt etter den ene adoptivdatteren, med samme fornavn.

Sykehuset Mercy James - oppkalt etter Madonnas adoptivdatter - sto ferdig 11. juli 2017. Målet var å etablere et spesialisert akuttmedisinsk og kirurgisk tilbud for barn ved landets største offentlige sykehus.

- Det har ennå ikke gått tre år. Framskrittene ved sykehuset har overgått alle forventninger, fastslår Madonna i en uttalelse sendt Bistandsaktuelt per e-post.

Den verdenskjente artisten, som også er kjent for å ha et stort hjerte for Malawis barn, skryter av norske partneres bidrag. Hun fremhever spesielt det omfattende samarbeidet med Oslo universitetssykehus (OUS).

- Partnerskapet med Oslo universitetssykehus har vært helt avgjørende, både for oppstart og drift av Mercy James-senteret. De norske samarbeidspartnerne har vært med oss på hvert eneste skritt av veien vi har gått.

Norsk-amerikansk-malawisk samarbeid ved åpningen i 2017. Hovedsponsor Madonna omkranset av, fra venstre: sykepleierne Gunn June Lund og Line Bolgvåg, anestesilegene Gunnar Bentsen og Terje Hanche-Olsen, medisinsk ingeniør Erik Ringerike, leder av Global helse-seksjonen ved OUS Kristin Schjølberg Hanche-Olsen og sykehusets medisinske leder, professor Eric Borgstein. Foto: Nathan Rissman
Norsk-amerikansk-malawisk samarbeid ved åpningen i 2017. Hovedsponsor Madonna omkranset av, fra venstre: sykepleierne Gunn June Lund og Line Bolgvåg, anestesilegene Gunnar Bentsen og Terje Hanche-Olsen, medisinsk ingeniør Erik Ringerike, leder av Global helse-seksjonen ved OUS Kristin Schjølberg Hanche-Olsen og sykehusets medisinske leder, professor Eric Borgstein. Foto: Nathan Rissman

Fikk 80 prosent av utstyret fra Norge

Madonna viser blant annet til at OUS har stått bak donasjoner av nesten 80 prosent av utstyret ved sykehuset. Dessuten har norsk ekspertise - til sammen 19 leger, sykepleiere og teknikere - vært utlånt for å drive opplæring og forbedre driften ved alle sykehusets enheter. Samtidig har 20 av de malawiske sykepleierne ved sykehuset fått kursing i Oslo.

Barnesykehuset Mercy James er etablert av Madonnas egen ideelle stiftelse Raising Malawi - i samarbeid med det malawiske helsedepartementet. Det er departementet som lønner den malawiske staben og står for grunnutdanningen av leger og sykepleiere.

Den amerikanske artisten og filantropen har fulgt det afrikanske landet i en årrekke. Hiv/aids-epidemien var det som opprinnelig vekket hennes engasjement. Veldig mange barn mistet foreldre under epidemien. Madonna har særlig vært opptatt av å støtte foreldreløse og sårbare barn. Det var i 2016 at hun startet sin egen bistandsorganisasjon - Raising Malawi - hovedsakelig basert på hennes egne midler.

Artisten hadde i 2018 en formue på anslagsvis 590 millioner dollar, ifølge Forbes.

Kun fire barnekirurger

Før åpningen av barnesykehuset Mercy James hadde landets største offentlige sykehus, Queen Elisabeth i Blantyre, mindre enn ti sengeplasser for intensivbehandling. Hele landet - med 17 millioner innbyggere - hadde den gang bare fire barnekirurger.

Sykehuset har satt seg som mål å forbedre både behandlingstilbudet for barn og å stå for opplæring av nye malawiske kirurger. Det gir håp for mange barn i fattige familier som i dag lever med skader som kunne ha vært rettet på. Skader etter trafikkulykker eller medfødte misdannelser er blant skadene som kan føre til livsvarige funksjonshemninger.

Bistandsaktuelt har tidligere omtalt nevrokirurgen Patrick Kamalos banebrytende arbeid for å gi barn født med hydrocefalus (vannhode) et bedre liv. For få år siden var han Malawis eneste praktiserende nevrokirurg, og har de siste årene operert rundt 100 barn med vannhode hvert år. Også han er tilknyttet Mercy James og sentralsykehuset i Blantyre - og har i flere år deltatt i utvekslingssamarbeid med norske helseinstitusjoner.

I dag er han selv en sentral medisinsk ressursperson i Malawi, og har etablert en ny utdanning innen nevrokirurgi - i tett samarbeid med leger fra OUS.

Topp moderne

Bistandsaktuelts reportere besøkte barnesykehuset Mercy James sist høst. Det topp moderne og velutstyrte bygget i Blantyre var en slående kontrast til andre malawiske helseinstitusjoner vi hadde besøkt: Et innbydende og flott bygg i moderne arkitektur, et luftig innemiljø, god plass mellom sengene, moderne utstyr og fargerike veggmalerier malt av lokale kunstnere.

Sykehusdirektør Venancio Kapalamula viser oss rundt i bygget. Allerede i resepsjonsområdet finner vi norske spor. Oslo University Hospital og FK Norway har fått plass med stor skrift blant ulike internasjonale samarbeidspartnere, blant dem Johnson & Johnson, Michigan State University og Leonardo di Caprio-stiftelsen.

Barnesykehuset Mercy James er etablert av Madonnas egen ideelle stiftelse Raising Malawi - i samarbeid med det malawiske helsedepartementet. Den sto ferdig i juli 2017. Foto: Ken Opprann
Barnesykehuset Mercy James er etablert av Madonnas egen ideelle stiftelse Raising Malawi - i samarbeid med det malawiske helsedepartementet. Den sto ferdig i juli 2017. Foto: Ken Opprann

Inne på sykehuset, blant en rekke malawiske leger, sykepleiere og støttepersonell, dukker det også opp norske fjes. Helt siden før starten har Oslo universitetssykehus hatt et omfattende samarbeid om utveksling av personell mellom Norge og Malawi. Så langt har et 50-tall norske leger, sykepleiere og teknikere hatt opphold ved sykehusene Queen Elisabeth og Mercy James i Blantyre i Malawi, mens over 60 malawiske sykepleiere og teknikere har hatt utvekslingsopphold i Norge. Utvekslingene er organisert gjennom Norec-ordningen (det tidligere: Fredskorpset) og finansiert over bistandsbudsjettet.

I mars i år satte de norske restriksjonene rundt koronapandemien en foreløpig stopp for flere utvekslinger. Mens nordmennene i Blantyre reiste hastig hjem til norsk vinter, ble malawiske sykepleiere i Oslo også nødt til å returnere til hjemlandet.

IKT-kurs

I en av korridorene treffer vi operasjonssykepleieren Austine Mhone. Han har en fire-årig utdannelse fra det lokale universitetet Mzuzu, men har også hatt verdifull opplæring ved sykehusene i Oslo, forteller han. I 2019 var han seks måneder i Oslo, vekselvis ved Ullevål og Rikshospital. Mhone var sammen med fem andre malawiere, som både observerte og deltok i praktisk arbeid ved OUS.

Topp moderne utstyr preger barnesykehuset Mercy James. Dette barnet er rammet av en multiresistent bakterie, og sykepleierne må ta særlige smittevernhensyn. Foto: Ken Opprann
Topp moderne utstyr preger barnesykehuset Mercy James. Dette barnet er rammet av en multiresistent bakterie, og sykepleierne må ta særlige smittevernhensyn. Foto: Ken Opprann

- Vi lærte nye arbeidsformer og prosedyrer samt at vi fikk opplæring i ny dataprogramvare, forteller den malawiske sykepleieren.

Mhono mener også at det var nyttig å se hvordan arbeidsdagene på sykehus i Norge ble organisert.

På et undervisningsrom treffer vi den medisinske teknikeren og ingeniøren Amund Nordhagen (28) fra Brandbu i ferd med å kurse medisinsk IKT-ingeniør Tushapo Msukwa (23) og biomedisinsk tekniker Joyce Mwenisungo (21) i programvaren til nytt medisinsk utstyr. Utstyret er på vei fra Norge via en havn i Sør-Afrika, men IKT-opplæringen trenger ikke å vente, mener de tre.

Msukwa har allerede bak seg et 3-månedersopphold med kursing på sykehusene i Oslo, mens Mwenisungo foreløpig ikke har vært i det kalde landet helt nord i Europa. For Nordhagen er det hans andre opphold i Malawi, landet som også kalles «Afrikas varme hjerte».

Landets mest erfarne

Overlege og øverste medisinske leder ved Mercy James-sykehuset er landets mest erfarne kirurg, superveteranen Eric Borgstein - bosatt i Malawi i mesteparten av sitt liv, men med nederlandske røtter. I perioder av sitt yrkesliv har han opplevd å være landets eneste barnekirurg, mens landet var helt avhengig av utenlandske kirurger og andre spesialister. Men de siste årene har utdanningsnivået innen spesialisthelsetjenester etter hvert bedret seg.

Medisinsk ingeniør Amund Nordhagen diskuterer programvare med medisinsk IKT-ingeniør Tushapo Msukwa og biomedisinsk tekniker Joyce Mwenisungo (nærmest). Programvaren er tilpasset nytt medisinsk utstyr som er på vei fra Norge. Foto: Ken Opprann
Medisinsk ingeniør Amund Nordhagen diskuterer programvare med medisinsk IKT-ingeniør Tushapo Msukwa og biomedisinsk tekniker Joyce Mwenisungo (nærmest). Programvaren er tilpasset nytt medisinsk utstyr som er på vei fra Norge. Foto: Ken Opprann

- Mye er endret til det bedre i Malawi de siste årene. Tidligere fantes det jo ikke noe tilbud i barnekirurgi og -anestesi. Norske kirurger og anestesileger har bidratt til å få det på plass, og har stått sentralt i å lære opp malawiske helsearbeidere, både spesialistleger og sykepleiere. I dag er 90 prosent av kirurgene, anestesilegene og clinical officers malawiere, sier Borgstein fornøyd. Det er også landets helsedepartement som betaler lønnen til de ansatte.

Norge har en stor del av æren for at Malawis helsevesen med årene har blitt mer malawisk og mindre avhengig av utlandet, understreker han. - Uten de norske bidragene hadde ikke dette gått. Både personellstøtte og utstyr har betydd mye.

Samtidig lovpriser han også Madonnas engasjement. Artisten hadde allerede støttet noen mindre prosjekter innen barnekirurgi før hun ble kontaktet av Borgstein om å støtte etablering av et helt nye sykehus for barnekirurgi.

- Noe av det fine med dette er at det hele har skjedd ganske stille, uten å forårsake mye medieoppstyr og PR. Ulike partnere har kommet med. Det har vært et nettverk av ulike typer kompetanse, men med en felles interesse i å gjøre noe for Malawis barn, sier han.

Opererte siamesiske tvillinger

En dag i 2018 omtaler han som en historisk dag og et gjennombrudd for avansert barnekirurgi i Malawi. Da ble siamesiske tvillinger operert og skilt fra hverandre. Barna fra Machinga-distriktet var seks måneder gamle da de ble rullet inn på operasjonsstua.

Professor og overlege Eric Borgstein undersøker en av sine mange små pasienter. (Bilde gjengitt etter avtale med barnets mor.) Foto: Ken Opprann
Professor og overlege Eric Borgstein undersøker en av sine mange små pasienter. (Bilde gjengitt etter avtale med barnets mor.) Foto: Ken Opprann

- Vi hadde til sammen 26 ansatte til stede på operasjonsstua. Ett av de to teamene var fra Norge, med blant andre kirurgen Gunnar Aksnes og anestesilegen Gunnar Bentsen. Det er bare å fastslå: operasjonen gikk bra og barna lever!

- Du beskriver at mye har blitt bedre. Hva er de største utfordringene som gjenstår i malawisk helsevesen?

- Det er fortsatt mange, men en stor utfordring er å få et bedre tilbud innen traumemedisin. Vi ser blant annet en kraftig vekst i antallet trafikkulykker, der også barn ofte er blant ofrene Du trenger bare å se på alle motorsyklene som raser rundt her i Blantyre, så skjønner du problemet. Det hele får utvikle seg ganske uregulert. Hvem som helst kan skaffe seg en motorsykkel, men alle kan ikke kjøre.

Les mer:

Han vil bygge sykehus for Malawis mange trafikkofre

- Vi gjør alt vi kan for å møte korona-trusselen

Koronapandemien har ført til ekstraordinære tiltak også ved Mercy James-senteret i Malawi. Det bekrefter sykehusets øverste leder, professor og overlege Eric Borgstein i en e-post til Bistandsaktuelt.

“Mercy James-senteret har iverksette alle mulige tiltak for å beskytte pasienter og ansatte fra korona-smitte. Vi har iverksatt en rekke beskyttelsestiltak, blant annet daglig screening av personell som ankommer sykehuset, vi har redusert antallet pasienter og besøkende, innskjerpede rutiner for håndhygiene og personlig verneutstyr. De ansatte gis opplæring i bruk av verneutstyr."

Overlegen viser samtidig til at sykehuset nok en gang har fått norsk støtte.

"Vi er så heldige - enda en gang - å ha fått støtte fra nøkkelpartnere, blant dem Oslo universitetssykehus. Med denne ekstra støtten har vi vært i stand til å utvide vår egen støtte til Queen Elisabeth sentralsykehus i form av personlig verneutstyr og annet utstyr, forbruksartikler og gitt faglig støtte med sikte på å møte denne krisen. I slike ekstraordinære tider er det viktigere enn noen gang å arbeide sammen mot et felles mål."

- Professor Eric Borgstein, kirurgisk overlege, Mercy James Centre for Paediatric Surgery and Intensive Care.

Moderne utstyr og god plass mellom sengene preger barnesykehuset Mercy James. Veggene på pasientsalene er dekorert av lokale kunstnere. Foto: Ken Opprann
Moderne utstyr og god plass mellom sengene preger barnesykehuset Mercy James. Veggene på pasientsalene er dekorert av lokale kunstnere. Foto: Ken Opprann
Powered by Labrador CMS