Tørke har bidratt til økte konflikter om jord og vann i Mali. Denne type konflikter, hvor miljø og sikkerhtesproblematikk virker sammen på komplekse måte, blir stadig vanligere ifælge en rapport fra den svenske tenketanken Sipri.
Tørke har bidratt til økte konflikter om jord og vann i Mali. Denne type konflikter, hvor miljø og sikkerhtesproblematikk virker sammen på komplekse måte, blir stadig vanligere ifælge en rapport fra den svenske tenketanken Sipri.

Ny rapport:

Miljøkriser og konflikter forsterker hverandre

Komplekse miljø- og sikkerhetskriser utgjør en stadig større trussel mot verdensfreden. Det er en hovedbudskapet i ny rapport fra den svenske tenketanken Sipri.

Publisert

I den ferske rapporten, Environment of Peace: Security in a New Era of Risk, fremgår det at antallet konflikter som involverer stater nesten doblet seg, fra 31 til 56, i perioden 2010 til 2020. I samme tiår nærmere doblet verdens samlede militærutgifter seg – til omtrent 2,1 billioner dollar.

Samtidig som antallet konflikter øker globalt står vi også overfor en miljøkrise, fastslår rapporten fra Sipri, i likhet med en rekke andre rapporter.

Forskerne fra Stockholm International Peace Research Institute ( Sipri) viser blant annet til at en fjerdedel av alle arter i fare for å dø ut, pollinerende insekter er i rask tilbakegang og jordkvaliteten faller, mens utnyttelsen av naturressurser som skog og fisk fortsetter på uholdbare nivåer. De påpeker også til også hvordan klimaendringer gjør ekstremevær med stormer og hetebølger mer vanlige og mer intense,

Virker sammen

Rapporten illustrerer noen av de komplekse måtene konflikter og miljøkrisene forsterker hverandre og virker sammen på – her er noen eksempler:

  • I Somalia hvor langvarig tørke og andre klimaendringer, kombinert med fattigdom, mangel på beredskap og svak regjering, har drevet folk i armene til ekstremistgruppen al-Shabab.
  • I Sahel, hvor tørke og utvidelse av jordbruksland for å brødfø en voksende befolkning gjør at bønder og nomadiske gjetere konkurrerer om tilgang en til ressurser som land og vann, og denne konkurransen blir ofte voldelig.
  • I Mellom-Amerika, hvor virkningen av klimaendringer på avlinger kombinert med vold og korrupsjon økte antallet mennesker som forsøkte å migrere til USA.
  • I Midtøsten og Nord-Afrika, hvor den russiske kornhøsten på begynnelsen av 2010-tallet mislyktes på grunn av en hetebølge knyttet til klimaendringer. Dette kombinert med virkningene av amerikansk biodrivstoffpolitikk førte til økte brødpriser. Noe som forsterket spenninger og bidro til den arabiske vårens mange opprør i Midtøsten og Nord-Afrika.

- Samarbeid avgjørende

Det siste tiåret har vært preget av stadig mer anspent geopolitikk, med uenighet og noen ganger konflikter mellom store stater og allianser. Rapporten argumenterer for at samarbeid vil være avgjørende for å håndtere miljø- og sikkerhetskrisene.

– Ingen regjering kan sikre innbyggernes velvære mot de eskalerende globale krisene uten internasjonalt samarbeid. Vi må snarest finne måter å samarbeide om å håndtere vanlige miljørelaterte sikkerhetstrusler, selv i dagens giftige geopolitiske landskap. Mot globale trusler er samarbeid egeninteresse. Faktisk er samarbeid den nye realismen, sier Helen Clark, New Zealands tidligere statsminister og medlem av Environment of Peaces rådgivende panel

Powered by Labrador CMS