Flyktninghjelpen er giganten i norsk bistandsbransje og hadde i fjor inntekter på hele 5, 7 milliarder. Pengene ble brukt til å hjelpe rundt ni millioner mennesker, ifølge organisasjonens egne tall. På bildet besøker generalsekretær Jan Egeland en mottak for flyktninger fra Ukraina i Polen tidligere i år.
Flyktninghjelpen er giganten i norsk bistandsbransje og hadde i fjor inntekter på hele 5, 7 milliarder. Pengene ble brukt til å hjelpe rundt ni millioner mennesker, ifølge organisasjonens egne tall. På bildet besøker generalsekretær Jan Egeland en mottak for flyktninger fra Ukraina i Polen tidligere i år.

Ny inntektsrekord for norske organisasjoner

Drøyt 12,6 milliarder kroner. Det var rekordsummen de største norske hjelpeorganisasjonene samlet inn til sitt internasjonale arbeid i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Økte bevilgninger fra store statlige og institusjonelle givere, som Norge, EU og FN, er hovedgrunnen til de økte inntektene.

Årsregnskapene fra Norges ti største internasjonale hjelpeorganisasjoner viser at de hadde inntekter på 12, 66 milliarder kroner i 2021.

Det er vekst på rundt 300 millioner kroner fra 2020, som også var et rekordår.

De ti største organisasjonene, listet opp etter inntekter, er:

 1. Flyktninghjelpen
 2. Norges Røde Kors
 3. Redd Barna
 4. Kirkens Nødhjelp
 5. Norsk Folkehjelp
 6. SOS-barnebyer
 7. Plan Norge
 8. Leger Uten Grenser
 9. Unicef Norge
 10. Strømmestiftelsen

Selv om inntektsveksten til norske organisasjoner er noe lavere i 2021 enn i 2020 har veksten vært formidabel det siste tiåret.

I 2010 hadde de ti største organisasjonene nominelle inntekter på om lag 5,2 milliarder kroner til sammen – altså under halvparten av fjorårstallet (inflasjonen i perioden var til sammenligning på drøyt 20 prosent.)

Flyktninghjelpen klart størst

Flyktninghjelpen er det store lokomotivet i norsk bistandsbransje og mye av den samlede inntektsveksten det siste tiåret skyldes først og fremst at Flyktninghjelpen har gått fra å være en stor organisasjonen i Norge til å bli en stor aktør også i internasjonal sammenheng.

Organisasjonen hadde i fjor inntekter på knappe 5,7 milliarder kroner. Det er noe over 200 millioner kroner mer enn i 2020.

Det er også nesten 900 millioner kroner mer enn de fire neste organisasjonene på «topp-10-lista» til sammen.

Inntekter: 10 største norske hjelpeorganisasjoner 2021 (millioner kroner)

 • Flyktninghjelpen: 5 676
 • Norges Røde Kors*: 1284
 • Redd Barna: 1274
 • Kirkens Nødhjelp: 1186
 • Norsk Folkehjelp**: 1096
 • SOS-barnebyer: 640
 • Plan Norge***: 526
 • Leger uten grenser: 500
 • Strømmestiftelsen: 240
 • Unicef Norge: 243
 • * Internasjonal virksomhet
 • ** Internasjonal virksomhet
 • *** Plan Norge har regnskapsår fra juni 2020 til juni 2021

Kilde: organisasjonenes årsregnskap for 2021

Mye har skjedd i Flyktninghjelpen (NRC) i årene etter at Jan Egeland ble generalsekretæren i 2013.

Den gang hadde NRC inntekter på knappe 1,9 milliarder kroner, jobbet i 25 land, hadde rundt 3900 ansatte og hevdet å nå 4,5 millioner mennesker med hjelpen sin.

Solide tall og allerede da en kraftig vekst for organisasjonen fra årene før.

Men tallene var langt større i fjor. Inntektene er tredoblet siden 2013, 9400 mennesker er ansatt, organisasjonen jobber i 35 land og nådde i fjor over ni millioner mennesker med hjelp.

De andre vokser også

Det var flere norske hjelpeorganisasjoner enn Egelands internasjonaliserte gigant som økte sine inntekter i 2021.

Røde Kors, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp hadde alle godt over en milliard kroner i inntekter til sitt internasjonale arbeid.

Den norske staten er fortsatt en viktig giver for norske organisasjoner.

Noen organisasjoner, som Røde Kors, får langt over halvparten av sine inntekter fra statskassa.

Men det generelle bildet er at mange organisasjoner er blitt mindre avhengige av statlig norsk støtte.

I fjor fikk de ti største organisasjonene rundt en tredjedel av inntektene sine – noe over fire milliarder kroner - fra norske myndigheter.

I 2009 kom til sammenligning over halvparten av inntektene fra den norske stat.

Mindre avhengige av Norge

Denne utviklingen er ikke tilfeldig. Organisasjoner som Flyktninghjelpen, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp har over tid jobbet systematisk for øke sine inntekter fra store internasjonale givere.

For eksempel har Flyktninghjelpens etablering av representasjonskontorer i Brussel, Genève, Berlin og Washington har vært en del av denne strategien.

Flyktninghjelpen fikk i fjor rundt 18 prosent av inntektene sine fra den norske statskassa. Men mesteparten av inntektene kom fra rundt 20 andre store givere.

Blant disse var EUs humanitære organisasjon (Echo), en rekke ulike FN-organisasjoner, samt giverlandene Sverige, Storbritannia, Tyskland og USA.

De fleste andre norske organisasjonene mottar også støtte fra en rekke store internasjonale givere.

Mye privat støtte

Koronapandemien førte til at mange organisasjoner måtte stanse store deler av innsamlingsarbeidet sitt i lange perioder.

Det var en bekymring i norske bistandsorganisasjoner for at givergleden i Norge skulle bli mindre, blant annet på grunn av økonomisk usikkerhet. Men det skjedde ikke.

De de fleste organisasjonene hadde en moderat vekst i inntektene fra det norske privatmarkedet også i fjor.

Plan Norge, SOS Barnebyer, Redd Barna og Leger uten grenser er de organisasjonene som samler inn mest av sine inntekter fra privatpersoner. De hadde alle stødig vekst i sine inntekter i 2021.

Powered by Labrador CMS