Ine Eriksen Søreide har et forklaringsproblem, skriver Aftenposten i sin lederartikkel om norsk våpeneksport i dag. Her er hun, som forsvarsminister, på besøk i Mali i 2016. Foto: Ann Kristin Salbuvik, Forsvarsdepartementet
Ine Eriksen Søreide har et forklaringsproblem, skriver Aftenposten i sin lederartikkel om norsk våpeneksport i dag. Her er hun, som forsvarsminister, på besøk i Mali i 2016. Foto: Ann Kristin Salbuvik, Forsvarsdepartementet

Sterke reaksjoner på Jemen-avsløring, ungdomsorganisasjon mener Søreide må gå

Norges største bistandsorganisasjoner reagerer kraftig på Aftenpostens avsløringer av norsk våpeneksport til aktører i Jemen-krigen. – Vi er sjokkert, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland. Organisasjonen Changemaker mener saken er så alvorlig at utenriksminister Ine Eriksen Søreide nå må gå av.

Publisert

- Vi i Flyktninghjelpen er sjokkert over at Norge, som jo meget gledelig avsluttet våpeneksporten til Saudi-Arabia i 2018, har fortsatt å sende våpen til Emiratene. Dette er et land som har vært like tungt inne i den meningsløse og fryktelige krigen i Jemen. Det sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland til Bistandsaktuelt.

Over 230.000 mennesker er døde så langt i Jemen-krigen, hvorav rundt 130.000 av indirekte årsaker som sviktende matforsyninger, helsetilbud og infrastruktur, anslo FNs humanitære kontor i desember i fjor. Humanitære organisasjoner har en rekke ganger påpekt de store sivile kostnadene ved krigen, herunder også flyktningstrømmer.

Egeland viser til at det er et grunnprinsipp i Utenriksdepartementets humanitære strategi at man skal sette beskyttelse av sivile i høysetet.

- Da står dette i direkte strid med norsk politikk, fordi Emiratene tidligere har vært tungt inne i den blodige konflikten med egne styrker, og den dag i dag er hovedsponsor for en av de største militære kreftene i landet, sier den erfarne nødhjelperen.

Krever umiddelbar stans

Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker er den organisasjonen i Norge som har fokusert sterkest på de etiske problemene ved norsk våpeneksport de siste årene.

- Vi krever en umiddelbar stans i all norsk eksport av krigsmateriell til alle autoritære regimer, sier Changemakers leder Embla Mathisen.

Hun mener avsløringene i Aftenposten er så alvorlige at utenriksminister Ine Eriksen Søreide bør gå av.

Avisen publiserte søndag kveld en nettartikkel om omfattende norsk våpeneksport til De forente arabiske emirater. Våpeneksporten skjedde selv om FN-rapporter konkluderte med at landet deltok i krigshandlinger i Jemen, der det var klare brudd på folkeretten.

Hemmeligstemplet

Dette kommer fram i et hemmeligstemplet vedlegg til Riksrevisjonens rapport om norsk våpeneksport, publisert i februar i år. Vedlegget handler om våpeneksporten til De forente arabiske emirater. Utenriksdepartementet nekter å avgradere vedlegget, som Aftenposten har fått tilgang til.

Aftenposten skriver at våpeneksporten til det autoritære sjeikdømmet skjøt fart i perioden 2014 til 2018. Da ble det eksportert våpen og ammunisjon fra Norge for 280 millioner kroner. Det var i hovedsak såkalt A-materiell, som er «våpen og ammunisjon som er egnet til å drepe».

Økningen skjedde samtidig med at Emiratene deltok i en koalisjon ledet av Saudi-Arabia som intervenerte i Jemen. Der pågikk det - og pågår fortsatt - en blodig krig mellom regjeringsstyrker og Houthi-militsen. I 2020 ble det eksportert slikt materiell for 8 millioner kroner.

Aftenposten mener at våpeneksporten til Emiratene kan være brudd på Stortingets forutsetninger for norsk våpeneksport som forbyr slik eksport til land som er i krig, eller der krig truer.

Grove brudd på folkeretten

Norges nasjonale sikkerhetsinteresser er truet dersom vedlegget, som kun omhandler eksport til Emiratene, blir offentliggjort, mener UD. Departementet har hemmeligstemplet det etter sikkerhetsloven (paragraf 5-3). Aftenpostens nyhetsredaktør ga søndag en forklaring på hvorfor avisen likevel har valgt å gå ut med informasjonen, og begrunner det med at saken er av stor offentlig interesse.

Det hemmeligstemplede vedlegget viser, ifølge Aftenposten, at UD tillot omfattende norsk våpeneksport til Emiratene på et tidspunkt da FN hadde dokumentert at koalisjonen som intervenerte i Jemen, sto bak grove brudd på folkeretten og internasjonal humanitærrett.

Selv om UD utad sa at norske våpen ikke ble brukt i Jemen, avslører interne notater at UD var klar over at det ikke var usannsynlig at våpen og ammunisjon ble brukt i den blodige borgerkrigen. Notatene viser at UD har lagt stor vekt på hensynet til norsk våpenindustri som argument for at man ikke kunne si nei til eksportsøknadene, ifølge Aftenposten.

Interne UD-notater viser også at embetsmenn anbefalte at utenriksministeren burde konsultere Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget om våpeneksporten til Emiratene. Det skjedde ikke, skriver avisen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide skriver i en e-post til Aftenposten at hun ikke vil kommentere gradert informasjon.

- Jeg ser veldig alvorlig på at informasjon som er gradert etter sikkerhetsloven kommer på avveie, sier hun og legger til at både Stortinget og Riksrevisjonen har hatt tilgang til også graderte rapporter og dokumenter i denne saken.

Har kritisert UD

- Dette viser tydelig hvor stort behovet er for en gjennomgang av regelverket. Vi i sivilsamfunns-organisasjonene har i flere år ønsket oss mer åpenhet og kritisert de valgene UD har tatt. Men vi er alltid blitt møtt med at det ikke er noen grunn til å tro at våpnene har havnet på avveie, sier Embla Regine Mathisen til Bistandsaktuelt.

- Det viser seg nå å være helt feil. Og det viser at all vår kritikk mot UDs praksis har vært helt betimelig hele veien. Det kommer fram av Aftenpostens avsløringer. Ikke bare er regelverket for dårlig, men de har heller ikke klart å følge sitt eget regelvert. Det er et kjempestort demokratisk problem. Det er udemokratisk, flaut og uetisk, og på ingen måte sånn vi bør drive vår utenrikspolitikk.

Lederen i Changemaker sier at hun ikke er overrasket over dette. - Vi var klar over at noe ikke var som det skulle i UD. Etter mye kritikk stanset de salget av våpen til Emiratene i 2016 og gikk offentlig ut med det. For dette fikk de mye støtte. Først lenge etterpå får man vite at de gikk tilbake på det og at stansen ikke varte lenge. Riksrevisjonens rapport fra februar viser at det var en råtten eksportpraksis som har foregått over flere år.

Mathisen viser til en rapport fra Changemaker og Redd Barnas fra januar der det kom fram at våpen fra Norge kunne ha blitt brukt i Jemen.

- Men dette ble feid bort av UD som uetterrettelig.

Mener Søreide bør gå

Mathisen mener det som er kommet fram er så alvorlig at det bør koste utenriksminister Ine Eriksen Søreide jobben.

- Dette er en så grov feil og så udemokratisk at Eriksen Søreide bør gå. Dette er noe Stortinget burde fått beskjed om for lenge siden. Utenriksministeren har bevisst holdt tilbake informasjon og hun har løyet media, sivilsamfunn og politikere rett opp i ansiktet og sagt at det ikke finnes bevis for at man ikke har hatt kontroll på våpeneksporten, når det faktisk har det. Dermed har hun blokkert viktige prosesser.

- Nå håper jeg at politikerne følger med når Eksportkontrollmeldingen blir lagt fram i juni, slik at vi får en grundig gjennomgang av regelverket og at man sørger for at slike ting ikke skjer igjen. Og håper at Arbeiderpartiet snur slik at ikke behandlingen av Riksrevisjonens rapport forsetter å være hemmeligholdt, sier Changemaker-lederen.

Høybråten: - Svært alvorlig

Også Changemakers moderorganisasjon Kirkens Nødhjelp reagerer kraftig på avsløringene.

- Det er svært alvorlig at UD hadde en mistanke om at norsk våpen og ammunisjon ble brukt i Jemen, uten å sette en stopper for denne eksporten. Det har kommet varsler om brudd på humanitærretten i Jemen siden juli 2015, likevel har våpeneksporten fra Norge fortsatt, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Kirkens Nødhjelp har bedt om en gjennomgang av regelverket og praksis siden 2006.

- Vi har spilt inn dette til alle partier på Stortinget og vi har bidratt til flere forskningsbaserte rapporter, sier Høybråten.

Han mener den norske våpeneksporten til Emiratene og andre land som kriger i Jemen, viser med all tydelighet at det trengs en grundig gjennomgang av nåværende eksportregelverk- og kontroll.

- Vi har stor tillit til FNs ekspertpanel for Jemen nedsatt av Sikkerhetsrådet og den dokumentasjonen de har som viser at den saudiledede koalisjonen, hvor Emiratene var med, sto bak grove brudd på folkeretten og internasjonal humanitærrett, blant annet angrep på sivile mål som sykehus. Mange tunge aktører har varslet om brudd på folkeretten siden krigen startet i Jemen, sier Høybråten.

KN-sjefen ønsker ikke å kommentere om moderorganisasjonen støtter Changemakers krav om at utenriksministeren bør gå av. Sveriges forsvarsminister Sten Tolgfors gikk i 2012 av etter at en kontroversiell våpenavtale med Saudi-Arabia ble kjent i mediene.

Søreide: - Vi har hatt full åpenhet

Det ble åpnet for eksport av våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater i 2009, og eksporten pågikk fram til regjeringen først suspenderte den i 2016, og deretter stoppet den i desember 2017, ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide..

- Vi er alle enige om at vi ikke ønsker at norske våpen eller annet forsvarsmateriell skal brukes i krigen i Jemen, sier hun til NTB.

Ifølge statsråden foreligger det ikke informasjon om at norsk forsvarsmateriell faktisk er brukt i denne krigen.

- Vi har hatt full åpenhet overfor Stortinget og Riksrevisjonen i denne saken og har vært opptatt av at de har hatt et godt grunnlag for sin behandling, inkludert all den graderte informasjonen, uttaler Søreide.

Aftenposten følger opp sine avsløringer med en lederartikkel i dag tirsdag: «Argumentene fra UD er tynne og tendensiøse. Det fremholdes at det ikke finnes sikkert bevis for at norske våpen er havnet i Jemen. Urovekkende funn fra FNs ekspertpanel avfeies med at bare resolusjoner i Sikkerhetsrådet er bindende.»

Avisen mener at heller ikke Stortingets kriterier for eksport av våpen blir vektlagt nok av UDs ledelse. I vedtaket fra 1959 står det at norske bedrifter ikke kan selge våpen til «områder der det er krig, eller krig truer».

- Lemfeldig eksportkontroll

Røde Kors mener at avsløringen viser at kontrollen med norsk våpeneksport er altfor dårlig.

- Dessverre er eksemplet fra eksporten til Emiratene ikke uttrykk for svikt i et enkelttilfelle, men uttrykk for en mangelfull og tidvis lemfeldig eksportkontroll, slik Riksrevisjonen påpekte i sin rapport fra februar i år, sier Ivar Stokkereit, som er leder for enhet for folkerett i Røde Kors, til NTB.

Røde Kors mener at Stortinget må på banen og sette tydeligere grenser for norsk eksportkontroll.

- Dersom ikke Stortinget eller departementet selv tar grep, vil vi ende opp med flere slike tilfeller også i fremtiden. Så her har norske myndigheter lite å være stolte av, mener Stokkereit.

Også Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna reagerer kraftig.

- Dette er svært graverende, og må få konsekvenser. Vi mener all mulig eksport til landene som kriger i Jemen må fryses, mens regelverket og praksis strammes inn. Og dessuten må all den eksporten som har skjedd til nå, tilsvarende 800 millioner kroner, granskes, sier Fylkesnes.

- Politiske ledelse i UD har ansvaret

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt mener regjeringen og UD har handlet mot bedre vitende.

- Det har ikke manglet på advarsler fra embetsverket i UD. Den politiske ledelsen i UD har ansvaret for at eksporten fikk fortsette mens Emiratene deltok i den brutale borgerkrigen i Jemen, sier Huitfeldt til NTB.

SV-leder Audun Lysbakken varsler at partiet vil ta saken opp i Stortinget. Partiet vil kreve en ekstern gjennomgang av eksporten til landene som har deltatt i Jemen-krigen, og en helhetlig gjennomgang av eksportkontrollregimet, opplyser han.

Powered by Labrador CMS