Internasjonale oljeselskaper har forlengst konstatert at det er store gassforekomster i offshorefeltene utenfor det sørlige Tanzania. Men det har vært stor misnøye med både rammebetingelsene og uklare politiske signaler fra landets tidligere president John Magufuli.
Internasjonale oljeselskaper har forlengst konstatert at det er store gassforekomster i offshorefeltene utenfor det sørlige Tanzania. Men det har vært stor misnøye med både rammebetingelsene og uklare politiske signaler fra landets tidligere president John Magufuli.

Optimisme i Equinor: Tanzania ønsker fortgang i gassprosjekt

Equinor uttrykker forsiktig optimisme etter at tanzanianske myndigheter sier de vil få fortgang i forhandlinger om gass verdt 30 milliarder dollar. Forhandlingene om bruk av store gassforekomster offshore har lenge stått i stampe. 

Publisert

Tanzania håper å kunne inngå en avtale om milliardprosjektet i løpet av seks måneder, etter at myndighetene gjenopptar samtalene med internasjonale energiselskaper om en «Home Government Agreement». Samtalene var fastlåst i over et år under nå avdøde president John Magufuli.

Avtalen bestemmer skattlegging og juridiske og kommersielle betingelser mellom vertslandet og de internasjonale selskapene.

Equinor er et av selskapene som ønsker å utnytte gassforekomster offshore gjennom utbygging av et anlegg for produksjon for flytende naturgass (LNG).

Da president Samia Suluhu Hassan talte til parlamentet i april sa hun at myndighetene har som mål å gjenoppta samtalene med investorer, da disse har drøyd for lenge. Hun oppfordret embetsverket til å skynde seg med å få alt på plass slik at det planlagte LNG-prosjeket kan settes ut i livet.

Talsperson i Equinor, Erik Haaland, forteller til Bistandsaktuelt at selskapet er fornøyd med myndighetens intensjon om å blåse nytt liv i LNG-prosjektet.

- Det har vært gledelig å høre president Samia Suluha Hassans siste uttalelser om LNG. Det er et tydelig tegn fra øverste hold om at regjeringen ønsker å gjennomføre prosjektet, skriver Haaland i en e-post til Bistandsaktuelt.

Ifølge ham har Equinor nylig møtt regjeringen og gitt uttrykk for ønsket om å gjenoppta forhandlingene om avtalen som danner utgangspunkt for den videre planleggingen og byggingen av LNG-anlegget på land.

- Equinor og våre partnere er rede og forberedt til å inngå i disse forhandlingene når regjeringen bestemmer at det skal skje, sier han.

Å få utarbeidet en Host Government Agreement som setter de kommersielle, skattemessige og juridiske rammene, er nødvendig for å sikre at prosjektet blir bærekraftig, sier han.

Skape verdier

- Det er allerede oppdaget betydelig gassreserver og vårt mål er å skape verdi fra disse ressursene for Tanzania og de andre samarbeidspartnerne, understreker han.

Tross den økende optimismen om å utvinne gassen i Tanzania, sier Haaland at det fremdeles gjenstår mye arbeid og en lang vei å gå før prosjektet kan bli til virkelighet.

- Vi fortsetter å samarbeide med myndighetene for å få fortgang i prosjektet i Tanzania, sier han.

James Matalagio, administrerende direktør for statseide Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) uttalte i april til Bloomberg at regjeringens forhandlingsenhet allerede er nedsatt og at de forbereder forhandlingene med investorer.

- Vi tror dette prosjektet har potensial til å sørge for verdier for både Tanzania og partnerne, sier han.

Håper på vekst

Enorme naturgassressurser utenfor Tanzanias kyst kan potensielt bidra til økonomisk vekst i hele landets industrisektor, generere enorme inntekter, skape arbeidsplasser og velstand i landet. Eksport av gass kan gi Tanzania store inntekter.

Men tanzanianske analytikere sier at regjeringen kan få problemer med å skaffe nye investeringer, på grunn av den tøffe tonen i tidligere forhandlinger med utenlandske investerorer. Dette gjelder særlig i gruveindustrien og stammer fra den forrige regjeringen under president John Magafuli, og har gitt smitteeffekt til den lukrative olje- og gassnæringen.

- Vårt juridiske lovverk har skremt vekk investorer og prosjekteiere som naturligvis ønsker å kartlegge en hel rekke risikofaktorer før de bestemmer seg for å ta sjansen på nye avtaler med regjeringen, sier Charles Kitazi, energianalytiker fra Baobab Energy System, et rådgivingsselskap.

Kitazi mener at dersom den nye presidenten ønsker å skape tillit fra utenlandske selskaper og sikre investeringer i LNG-sektoren, må hun fjerne hindringer og bedre skattesystemet.

Skrev ned verdien

I januar i år skrev Equinor ned verdien av LNG-prosjektet sitt i Tanzania med hele 982 millioner dollar på grunn av usikkerheten knyttet til prosjektet. Dette var før Magufuli døde.

- Selv om det har vært fremgang de siste årene hva gjelder rammeverket i Tanzania for LNG på et overordnet plan, er økonomien i prosjektet fortsatt ikke forbedret nok til at det kan legitimeres å la det stå med regnskapsført verdi, sier Haaland.

Tanzanias LNG-prosjekt har et enormt potensiale til forvandle landets økonomi, og observatører mener det er helt nødvendig å få gjennomført prosjektet, selv om det vil ta år å planlegge, designe og bygge.

Shell og Equinor gått sammen i et forsøk på å få Tanzanias LNG-prosjekt til å bli virkelighet.

I en felles uttalelse trykket i The Citizen Newspaper 13. april, oppfordret Equinors landsjef for Tanzania, Mette Halvorsen Ottøy og landandsvarlig i Shell, Frederik Grootendorst, regjeringen om straks å starte samtalene om det tenkte eksportanlegget. Det haster med å begynne å la gassen flyte, advarte de.

- Naturgass spiller en nøkkelrolle for overgangen i den globale energisektoren, men vinduet til å utvikle nye ressurser er knapt, skrev de.

På spørsmål om sikkerhetssituasjonen i nabolandet Mosambik, sier Haaland at Equinor overvåker situasjonen tett og at selskapets begrensede virksomhet i Mosambik ikke vil ha noen innvirkning på prosjektene deres i Tanzania.

Equinor har vært tilstede i Tanzania siden 2007 og begynte letevirksomhet i 2011.

Artikkelen er endret 19.05 med blant annet korrekt tittel for Mette Halvorsen Ottøy. Dessuten er det regnskapsført verdi av Equinors investering som er nedjustert. Dette er ikke knyttet til konsernets budsjett som det opprinnelig sto i et sitat fra Equinors talsperson.

Powered by Labrador CMS