Kampen om sannheten: Terrorist eller offer? Palestinere demonstrerer i Jerusalem til støtte for palestineren Samir Arbid som er arrestert og anklaget for å ha deltatt i en terrorangrep som kostet en ung israelsk kvinne livet. Arbid har jobbet for den palstinske organisasjonen UAWC, en organisasjon som mottar norske bistandspenger gjennom Norsk Folkehjelp. NGO Monitor mener UAWC har bånd til en gruppe som står på EUs terrorliste. Norsk Folkehjelp avviser påstandene. Foto: Faiz Abu Rmeleh / Anadolu Agency/NTB scanpix.
Kampen om sannheten: Terrorist eller offer? Palestinere demonstrerer i Jerusalem til støtte for palestineren Samir Arbid som er arrestert og anklaget for å ha deltatt i en terrorangrep som kostet en ung israelsk kvinne livet. Arbid har jobbet for den palstinske organisasjonen UAWC, en organisasjon som mottar norske bistandspenger gjennom Norsk Folkehjelp. NGO Monitor mener UAWC har bånd til en gruppe som står på EUs terrorliste. Norsk Folkehjelp avviser påstandene. Foto: Faiz Abu Rmeleh / Anadolu Agency/NTB scanpix.

Kontroversiell israelsk «vaktbikkje»: – Norsk bistand øker konfliktnivået mellom palestinere og israelere

Norsk bistand går til palestinske organisasjoner med bånd til terrorgrupper. Norsk bistand går til organisasjoner som bidrar til å øke konfliktnivået mellom palestinere og israelere. Dette er bare noen av anklagene fra Gerald Steinberg, leder i den omstridte organisasjonen NGO Monitor. Norsk UD og norske organisasjoner avviser anklagene.

Publisert

Vi mener at en betydelig del av den norske bistanden går til organisasjoner som har bånd til terroristorganisasjoner og til organisasjoner som jobber på en måte som motvirker dialog og en fredelig utvikling.

Gerald Steinberg, president og grunnlegger av NGO Monitor.

NGO Monitor

Israelsk organisasjon/tenke-tank med hovedkontor i Jerusalem. Etablert som selvstendig organisasjon i 2007. Rundt 20 ansatte. Omsetning på ca 16 millioner kroner i 2018, ifølge NGO Monitors regnskap kommer mesteparten av finansieringen fra private givere i USA. Journalister, forskere og organisasjoner har beskyldt NGO Monitor være høyre-orientert og ha tette bånd til israelske myndigheter. Ifølge NGI Monitors egne nettsider driver organisasjonen med «faktabasert forskning og uavhengige analyser av ikke-statlige organisasjoner, deres givere og mottakere, primært i sammenheng med den arabisk-israelske konflikten».

Kilde: Wikipedia og NGO Monitor

- Folkehjelpa: En del av et langvarig angrep

- Disse anklagene som NGO Monitor og andre retter mot oss og andre norske organisasjoner er en del av et langvarig angrep mot organisasjoner som jobber i Palestina, sier Andrew Preston som er rådgiver i Norsk Folkehjelp.

Han understreker at det palestinske sivilsamfunnet har fått anklager om tilknytning til terror i mange år og at presset er blitt stadig sterkere.

- De siste 10 årene har det vært stadig sterkere press mot organisasjoner om som er kritiske til Israels okkupasjon, sier Preston.

- Folkehjelpa støtter UAWC, en organisasjon NGO Monitor hevder har bånd til PLFP, som står på EUs terrorliste. NGO Monitor viser også til at en ansatt i organisasjon er tiltalt for terror. Kommentar til det?

- Anklagene mot den ansatte i UAWC kan ikke knyttes til organisasjonen han har jobbet for. Beskyldningene mot UAWC om terrortilknytning er tilbakevist gjennom en revisjon gjennomført av australske myndigheter. Anerkjente statlige og private organisasjoner samarbeider med UAWC, som vi også anser som en god og seriøs organisasjon. Vi mener at det er UAWC sitt omfattende arbeid for jordrettighetene til palestinere, et meget politisert tema, som gjør at den palestinske organisasjonen angripes, sier Preston

Han mener NGO Monitor er en politisk og ideologisk organisasjon som åpenbart samarbeider med israelske myndigheter.

- Det som kjennetegner anklagene fra NGO Monitor og en del andre aktører er at de rettes utelukkende mot organisasjoner, palestinske, israelske og internasjonale, som er kritiske til Israels okkupasjon. Det er både bistandsorganisasjoner og solidaritetsorganisasjoner som jobber politiske som angripes. De blir utsatt for svartmaling og forsøk på kriminalisering. Det er også juridiske angrep, sier han.

Preston understreker at Folkehjelpa er mot all form for terror og har grundige rutiner for å sikre at lokale samarbeidsorganisasjoner er har god lokal forankring.

- Hvordan påvirker anklagene fra NGO Monitor og andre lignende aktører arbeidet til Norsk Folkehjelp?

- Det skaper mye støy og en viss nervøsitet hos både givere og samarbeidspartnere. Det stopper ikke vårt arbeid, men tar mye tid og kapasitet. Heldigvis har vi fått god støtte fra norske myndigheter når disse anklagene kommer.

Flyktninghjelpen: - Grunnløse påstander

- Vi tar alle påstander om nødhjelp på avveie alvorlig og vi har også undersøkt noen av påstandene i rapportene til NGO Monitor. Men de har vært grunnløse. De er ofte basert på selektiv informasjon funnet på internettet som er framstilt på en misvisende måte, sier Ole Solvang, leder for partnerskap og policy i Flyktninghjelpen.

I likhet med Norsk Folkehjelp mener Flyktninghjelpen av NGO Monitor har en klar agenda.

-Vi oppfatter NGO Monitor sin aktivitet som en del av en aktiv kampanje for å angripe og undergrave både lokale og internasjonale menneskerettighets- og humanitære organisasjoner som er kritiske til israelske myndigheters politikk i de okkuperte Palestinske områdene.

Solvang avviser at Flyktninghjelpen jobbe mer politisk og aktivistisk i de palestinske områdene enn andre steder.

- Et av Flyktninghjelpens hovedformål er nettopp å forsvare rettighetene til folk på flukt. Menneskerettighetene ligger derfor til grunn for vårt arbeide over hele verden, ikke bare i de okkuperte Palestinske områdene, sier han

Solvang understreker at hvordan Flyktninghjelpen arbeider for å forsvare disse rettighetene avhenger av hva som er utfordringene og problemene i de forskjellige situasjonene

- Siden ett av problemene i Palestina er deler av israelske myndigheters politikk og hvordan den implementeres så er det naturlig at vi jobber mye med påvirkningsarbeid der. Dette er ikke fundamentalt forskjellig fra hvordan vi jobber i, for eksempel, Jemen eller Irak hvor påvirkningsarbeid også er en veldig viktig del av vårt arbeid, sier han.

UD: Tydelig politisk slagside

Statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet skriver i en epost til Bistandsaktuelt at Norge har tydelige retningslinjer for støtten som gis til sivilsamfunnsorganisasjoner som er engasjert i den israelsk-palestinske konflikten.

- Vi støtter ikke organisasjoner som oppfordrer til vold eller som fremmer hatefulle ytringer, rasisme eller antisemittisme. Vi er godt kjent med arbeidet og rapportene til NGO Monitor. Organisasjonen har en tydelig politisk slagside, skriver han.

- NGO Monitor driver uavhengig forskning på den politiske agendaen til en rekke ikke-statlige organisasjoner. Vi har aldri mottatt penger fra verken den israelske staten eller noen andre stater. Vi støttes av private givere, mesteparten av støtten kommer fra USA. All informasjon om dette ligger på våre nettsider, sier Gerald Steinberg bestemt.

Han er president og grunnlegger av NGO Monitor, en svært omstridt israelsk organisasjon.

Steinberg var nylig i Oslo for ha møter med blant annet «Venner av Israel» på Stortinget og med Utenriksdepartementet.

Den omstridte organisasjonen Steinberg leder har i over 10 år jevnlig publisert rapporter hvor anerkjente internasjonale organisasjoner beskyldes for å ha en politisk agenda og for ensidig å støtte palestinernes sak. En del organisasjoner, inkludert Norsk Folkehjelp, beskyldes også for å støtte organisasjoner som har «bånd» til terrororganisasjoner.

Kritikere av NGO Monitor, som det er mange av, mener organisasjonen er en del av en organisert israelsk kampanje mot sivilsamfunnet, at organisasjonen jobber tett med israelske myndigheter, har en klar politisk agenda og at anklagene fra organisasjonen er basert på sviktende faktagrunnlag og insinuasjoner.

- Organisasjonene vi kritiserer stempler oss ofte som «høyreorienterte». De forsøker å sverte oss ved å påstå at vi er finansiert av israelske myndigheter og så videre. Da slipper de å forholde seg til innholdet i vår kritikk og faktaene vi presenterer, sier Steinberg.

Knytter norsk bistand til terror

Steinberg, som i tillegg til å lede NGO Monitor også er professor i statsvitenskap på Bar-Ilan Universitetet i Israel og har gitt råd til flere israelske regjeringer, er en veltalende og imøtekommende mann. Men anklagene han og organisasjonen retter mot internasjonale hjelpeorganisasjoner, inkludert norske organisasjoner, er beinharde.

- Vi mener at en betydelig del av den norske bistanden går til organisasjoner som har bånd til terroristorganisasjoner og til organisasjoner som jobber på en måte som motvirker dialog og en fredelig utvikling. Altså stikk i strid med det som er målsettingen for den norske bistanden i området. Dette gjelder både prosjekter direkte støttet av norske myndigheter og prosjekter som norske organisasjoner støtter med finansiering fra norske myndigheter. Dette har vi grundig dokumentasjon på.

- NGO Monitor har kommet med denne type anklager mot hjelpeorganisasjonene i mange år. Uten at det det har påvirket norsk bistand eller norske organisasjoner i særlig grad. Kan det være fordi dokumentasjonen og argumentene dere legger fram ikke er så overbevisende?

- Det er selvfølgelig en mulighet. Det kan også være at de som bevilger penger ikke vet nok om hvor pengene blir av. Vi mener forskningen vår er solid, og at den blir stadig bedre. Vi mener også at vi faktisk har påvirket norsk bistand, blant annet i valg av samarbeidspartnere. Jeg synes ikke resultatene av vårt arbeid er skuffende hverken i forhold til Norge eller andre givere. Vi ser på arbeidet vi gjør som en pågående prosess hvor vår oppgave er å informere om hva som faktisk foregår.

Fire norske på «svarteliste»

NGO Monitor følger med på aktivitetene til et stort antall organisasjoner som jobber i De palestinske områdene og Israel. På organisasjonens nettsider ligger det detaljert informasjon og kritikk av rundt 200 organisasjoner. Oxfam, Human Rights Watch, Amnesty, Action Aid, Leger uten Grenser er blant organisasjonene som får krass kritikk.

Steinberg er kritisk til fire norske organisasjoner som jobber i de palestinske områdene: Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, KFUK-KFUM Global og Kirkens Nødhjelp.

De hardeste anklagene retter NGO Monitor mot Norsk Folkehjelp. Steinberg trekker fram at Folkehjelpen støtter UAWC, en palestinsk organisasjon som skal ha bånd til PFLP, som står på EUs terrorliste. Han viser også til at en ansatt i UAWC sitter fengslet beskyldt for å ha deltatt i et terrorangrep hvor en 17 år gammel israelsk jente ble drept.

- Norsk Folkehjelp måtte jo i 2018 også betale 16 millioner kroner tilbake til USAID for brudd på deres anti-terror-regelverket. Det er rett og slett vanskelig for israelere og israelske myndigheter å ta en organisasjon som samarbeider med UAWC seriøst, sier han.

Samtidig understreker Steinberg at norske organisasjoner gjør mye bra. Bare ikke på det området NGO Monitor er opptatt av.

- Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp er organisasjoner som gjør veldig mye godt arbeid globalt. Men i forhold til konflikten mellom palestinere og Israel mener vi at de har en klar politisk agenda: de støtter ensidig den palestinske siden og framstiller Israel ensidig negativt sier Steinberg.

- Kan det tenkes at den massive kritikken mot Israel fra en rekke ulike organisasjoner skyldes at Israel faktisk står bak mange brudd på menneskerettighetene og internasjonal lov?

- I all hovedsak: Nei. De ikke-statlige organisasjonene har ikke den nødvendige ekspertisen og faktakunnskapen til å komme med troverdige anklager. Og Lund-London-retningslinjene for å avdekke brudd på menneskerettighetene sier tydelig at man ikke skal komme med den type anklager når man ikke har den nødvendige ekspertisen.

Steinberg mener det det er utallige eksempler på at hjelpeorganisasjoner har kommet med grove anklager om brudd på menneskerettighetene og om krigsforbrytelser, anklager som har vist seg å være grunnløse.

- Ofte gjentar organisasjonene ukritisk anklager som kommer fra palestinere som hevder å være øyenvitner, anklager som ofte viser seg å være uklare eller falske. Konklusjonen vår er at NGO‘ene er ensidig negative til Israel, mens de ignorerer terror fra Hamas mot israelere, inkludert israelske barn og sivile.

Kritisk til «bistandsindustrien»

Steinberg understreker at mange av de internasjonale ikke-statlige organisasjonene har vokst voldsomt både i størrelse og innflytelse de siste tiårene. Han mener det er det er altfor liten kontroll av hva organisasjonene gjør og hvordan de jobber politisk. Han hevder at mange organisasjoner fremstiller seg selv om nøytrale, men i realiteten har en politisk agenda. Særlig i konfliktområder.

- Den mektige bistandsindustrien er ikke vant til kritikk og liker dårlig å få kritiske spørsmål. Vi vil gjerne ha dialog og debatt med organisasjonene, men de fleste vil ikke snakke med oss. NGO Monitor er tross alt bare en liten organisasjon, det er lett for store bistandsorganisasjonene å overse oss. Men vi mener det er veldig viktig at noen følger med på hvilken politisk agenda organisasjonene har og at noen stiller kritiske spørsmål til virksomheten deres, sier han.

Professoren påpeker også at organisasjonene ofte har en dobbeltrolle: at de både er «eksperter» som gir råd til giverne om hvordan de bør bruke bistandspengene samtidig som organisasjonene har en klar egeninteresse av pengene går til deres egen organisasjon og den sektoren de jobber med.

- NGO Monitor følger med på rundt 200 organisasjoner. Er det noen av de internasjonale organisasjonene som jobber på Vestbredden og Gaza du vil trekke fram fordi de gjør en god jobb?

- Care International er ganske gode, det virker som de er bevisste på at de ikke skal være politiske Det er sikkert noen flere også, men jeg kommer ikke på noen nå.

Powered by Labrador CMS