Overgangen til å stå på egne bein går greit for flertallet av bedriftene, viser ny analyse fra Norfund som tar for seg bedrifter fondet har solgt seg ut av. Bildet er fra Serengeti Fresh i Arusha i Tanzania. Bedriften er en del av Norfunds portefølje. Arkivfoto: Asle Olav Rønning
Overgangen til å stå på egne bein går greit for flertallet av bedriftene, viser ny analyse fra Norfund som tar for seg bedrifter fondet har solgt seg ut av. Bildet er fra Serengeti Fresh i Arusha i Tanzania. Bedriften er en del av Norfunds portefølje. Arkivfoto: Asle Olav Rønning

Norfund-bedrifter greier seg bra tre år etter nedsalg

Selskaper som Norfund har solgt seg ut av fortsetter å vokse etter nedsalg. Flertallet greier overgangen til å stå på egne bein bra.

Publisert

Norfund går inn med investeringer eller gir lån til selskaper med virksomhet i utviklingsland som trenger kapital. Dette er kapitalbehov som kommersielle aktører ikke vil dekke, fordi de mener det utgjør for stor risiko.

Det statlige fondet skal ikke imidlertid ikke sitte som eier eller långiver til evig tid. Etter noen år skal investeringene avsluttes og lånene innfris. For flertallet av disse selskapene går overgangen til å stå på egne bein bra, viser en ny analyse gjennomført av Norfund selv.

Fire av fem selskaper var fortsatt aktive tre år etter at Norfund hadde trukket seg ut, ifølge analysen. Selskapene oppga også jevnt over gode resultater i form av lønnsomhet, jobbskaping og vekst i omsetning.

Vil skape varige effekter

Seniorøkonom Karoline Teien Blystad i Norfund sier at hensikten med analysen, som er omtalt i Norfunds siste årsrapport, er å få vite mer om hvordan det går med bedriftene på lang sikt.

Hun peker på det overordnede målet for Norfund er å skape bærekraftige bedrifter som fortsetter å vokse og skape arbeidsplasser og andre utviklingseffekter også etter at Norfund har avsluttet sitt engasjement.

─ Det er de varige effektene vi ønsker å skape, sier hun.

Det er viktig for Norfund å kunne selge seg ut når selskapene er modne for det, siden pengene da kan «resirkuleres» og brukes til investeringer i nye selskaper.

Er ute av 57 selskaper

Den nye analysen tar for seg alle Norfunds direkte investeringer og utlån siden fondet startet sin virksomhet i 1997.

Norfund har i denne perioden avsluttet engasjementet i 57 selskaper, enten ved salg, innfrielse av lån eller at selskapene har gått konkurs, har fusjonert eller blitt overtatt av andre.

Disse selskapene vokste kraftig i perioden da de var under Norfunds vinger. I gjennomsnitt doblet de antall ansatte og hadde betydelig økning i omsetning og overskudd. Veksten har fortsatt for et flertall av selskapene etter at Norfund avsluttet engasjementet, men i et mer moderat tempo.

13 selskaper har gått konkurs

Ti selskaper gikk konkurs mens Norfund var medeier eller långiver. I tillegg har tre selskaper der Norfund solgte seg ut før 2016 gått konkurs etter at Norfunds engasjement ble avsluttet. Norfund har i analysen ikke inkludert eventuelle nyere konkurser i bedrifter som er solgt etter 2016.

─ Konkurs er ikke noe å trakte etter, og vi jobber hardt for å unngå det. Men dette er ikke alarmerende tall, sier Blystad.

Hun viser til at Norfund er pålagt å ta risiko, og det vil innebære at ikke alle kan lykkes.

Analysen omfatter ikke indirekte investeringer gjennom investeringsfond eller gjennom Norfunds hel- og deleide datterselskaper og strategiske samarbeidspartnere. Totalt har Norfund i dag 163 selskaper i sin portefølje i form av direkte eierskap eller som långiver. I tillegg kommer engasjement i 850 selskaper gjennom indirekte eierskap.

Investerte for 4 milliarder kroner

I 2019 investerte fondet for rekordhøye 4 milliarder kroner, går det fram av årsrapporten. Påfyll av friske penger over bistandsbudsjettet sto for halvparten av denne summen, mens Norfunds egne inntekter bidro til resten.

Powered by Labrador CMS