– Skal vi utrydde fattigdom må vi mobilisere mer penger enn bistand alene kan gjøre, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.
– Skal vi utrydde fattigdom må vi mobilisere mer penger enn bistand alene kan gjøre, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Norfund trosset pandemien – økte investeringene:

– Bekrefter hvor riktig satsingen er

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim er fornøyd med at Norfund har økt investeringene gjennom pandemien, og påpeker at det statlige investeringsfondet bidrar til lønnsomme virksomheter som ellers ikke ville blitt igangsatt. – Investeringene får lokale ringvirkninger som skaper jobber, sier Tvinnereim til Bistandsaktuelt.

Publisert Sist oppdatert

I 2020 økte Statens investeringsfond for utviklingsland (Norfund) sine investeringer med 20 prosent, til 4,8 milliarder kroner. I fjor økte investeringene med ytterligere 10 prosent, til 5,3 milliarder kroner, opplyser fondet til NTB.

– Vi er glade for at vi kan øke våre bidrag til å skape jobber og bekjempe fattigdom, midt i utfordringene pandemien har medført, sier Norfund-direktør Tellef Thorleifsson

Også utviklingsministeren er tilfreds. Anne-Beathe Tvinnereim (Sp) mener Norfund er Norges viktigste virkemiddel for å utvikle et bærekraftig næringsliv i fattige land.

– Det at Norfund går inn der andre investorer nøler fordi risikoen er for høy, og samtidig får mer ut av hver krone gjennom reinvestering og avkastning, viser hvorfor Norfund er vårt viktigste virkemiddel for å utvikle et bærekraftig næringsliv i fattige land, iser Tvinnereim i en uttalelse til Bistandsaktuelt.

– Trenger mer enn bistand

At fondet i tillegg lykkes to år inn i pandemien, i en tid der mange piler peker i feil retning, bekrefter hvor riktig denne satsingen er, påpeker utviklingsministeren.

– Norfund bidrar til lønnsom og levedyktig virksomhet som ellers ikke ville ha blitt igangsatt og som får lokale ringvirkninger som lokale jobber og skatteinntekter. Skal vi utrydde fattigdom må vi mobilisere mer penger enn bistand alene kan gjøre. Dette vil bare bli enda viktigere fremover, sier Tvinnereim.

Investeringene utgjør tre ganger så mye som det Norfund får over bistandsbudsjettet.

Tallene for 2021 er ennå ikke klare, men i 2020 ble det skapt rundt 5 700 nye arbeidsplasser i selskapene Norfund har investert i, ifølge årsrapporten.

– Vi ser at vi kan utgjøre en svært effektiv forskjell gjennom å investere bistandspengene i stedet for å gi dem bort. Gjennom avkastning og nedsalg kan vi bruke de samme pengene flere ganger og dermed bidra til å skape enda flere arbeidsplasser, sier Thorleifsson til NTB.

– Krevende pandemi

Totalt gjorde Norfund 32 nyinvesteringer og 13 oppfølgings-investeringer i eksisterende selskaper i 2021.

De største investeringene, i alt 2,7 milliarder kroner, er foretatt innen ren energi, mens resten av kapitalen er investert i vekstbedrifter og finansinstitusjoner. Norfund har også foretatt sin første investering innen vannforsyning.

Ifølge en fersk Norad-rapport, har covid-19 ført til at nesten 100 millioner flere mennesker lever i ekstrem fattigdom enn det situasjonen ville vært uten pandemien. Norfund-direktøren erkjenner at pandemien har gjort arbeidet mer krevende.

– Det er enorme behov for økte investeringer, sier Thorleifsson til NTB.

Norfund har lenge satset på fornybar energi, men fra i år skal fondet forvalte et eget klimainvesteringsfond, der det er satt av 10 milliarder kroner over fem år.

Investeringer i utviklingsland er regnet som risikofylt, men siden starten og til utgangen av 2020 har fondet hatt en avkastning på 5,2 prosent. Pandemien førte imidlertid til at 2020 endte med røde regnskapstall, med en negativ avkastning på 0,1 prosent.

Powered by Labrador CMS