Blir ny bankdirektør i Norad

Øyvind Eggen er ansatt som fagdirektør for Kunnskapsbanken i Norad.

Etter omorganiseringen i Norad er de ulike programmene plassert i relevante fagseksjoner. Eggen går inn i en nyopprettet stilling med ansvar for å samordne og videreutvikle arbeidet både i Norad og de nærmere 40 andre offentlige virksomhetene som inngår i Kunnskapsbanken.

Målet er å styrke kompetansen og kapasiteten i offentlige forvaltningsinstitusjoner i norske samarbeidsland. Dette skal Kunnskapsbanken oppnå ved å være en overordnet enhet som samordner Norges faglige samarbeid.

Øyvind Eggen har tidligere vært Fagdirektør i Evalueringsavdelingen i Norad, har en lang forskerkarriere bak seg, og var sist generalsekretær i Regnskogfondet.

Eggen begynner i stillingen 1. november.

Powered by Labrador CMS