- Vi har som mål , sammen med partnerne, å lære opp og utstyre over en million fødselshjelpere til å bli mer effektive i sitt arbeid. Gjort på den riktige måten  tror vi det kan hjelpe hundretusener av liv hvert år, sier Tore Lærdal. Foto: Privat
- Vi har som mål , sammen med partnerne, å lære opp og utstyre over en million fødselshjelpere til å bli mer effektive i sitt arbeid. Gjort på den riktige måten  tror vi det kan hjelpe hundretusener av liv hvert år, sier Tore Lærdal. Foto: Privat

Innovasjonen som kan redde hundretusener

De er på FNs topp-ti liste over innovasjoner som kan være avgjørende for å nå tusenårsmålene. Utviklingssuksessen til det Stavanger-baserte selskapet Laerdal Global Health er uten norsk sidestykke.

Publisert

Om Visjon 2030-initiativet

copy visjon2030

Høsten 2014 tok Utenriksministeren i samarbeid med Helse- og omsorgsministeren og Kunnskapsministeren, initiativ til en nasjonal innovasjonsdugnad.
 
Sammen inviterte de næringsliv, akademia, sivilsamfunnet og andre aktører til å sende inn artikler som beskriver norske innovasjoner som kan bidra til å oppnå bærekraftsmålene innenfor helse og utdanning frem mot 2030. Både ferdig utviklede løsninger, løsningsforslag under arbeid og påtenkte løsninger ble etterspurt.
 
Et premiss for initiativet er at FNs nye bærekraftsmål blir universelle og dermed gjelder for alle land, fattige som rike (om enn i varierende grad). I utgangspunktet burde det derfor være muligheter for å identifisere norske innovative løsninger som kan være relevante for både Norge og utviklingsland. 
 
116 bidrag ble sendt inn. Bidragene er vurdert av eksperter i Norad, Innovasjon Norge, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

De har vunnet priser og inviteres inn i politiske prosesser som legger grunnlag for det videre arbeidet med global helse og kampen mot barne- og mødredødelighet. Helping Babies Breathe er en av innovasjonene som er satt på verdenskartet. Styreleder i familiebedriften. Tore Lærdal, fremhever først og fremst kompetanse og engasjement som nøkkel til å levere innovasjon.

INNOVASJON 2030 - LES MER

- Innovasjonsbegrepet er mye brukt og mye misbrukt. Det handler ikke nødvendigvis om nye tekniske produkter, sier Lærdal til Bistandsaktuelt.

250 000

På listen hvor FN trekker frem ti innovasjoner som kan være avgjørende i arbeidet med å nå tusenårsmålene er den enkle nyfødtsimulatoren og gjenopplivingsutstyret utviklet av Laerdal Global Health. Firmaet har allerede levert store antall til over 60 utviklingsland.

Mer enn 250 000 fødselshjelpere har blitt lært opp gjennom programmet Helping Babies Breathe de siste årene. Da prosjektet startet døde rundt en million barn på grunn av pustevansker. Nå er tallet på 700 000. Blant annet som følge av Helping Babies Breathe prosjektet, som Laerdal Global Health har vært sterkt delaktig i.

- Vi har som mål , sammen med partnerne, å lære opp og utstyre over en million fødselshjelpere til å bli mer effektive i sitt arbeid. Gjort på den riktige måten tror vi det kan hjelpe hundretusener av liv hvert år, sier Lærdal til Bistandsaktuelt.

Innovasjonsdugnad

Neste uke deltar han på den store Visjon 2030-konferansen i Trondheim. Det er regjeringen som har invitert fagmiljøer i Norge til innovasjonsdugnad. Initiativet skal gi innspill til FN i arbeidet med de nye bærekraftsmålene. Utenriksministeren sier dette om Visjon 2030-initiativet:

- Når FNs medlemsland vedtar nye bærekraftige utviklingsmål i høst har vi et felles globalt ansvar for å finne ut hvordan også vi kan bidra til å oppnå målene. Gjennom innovasjon, enten det er snakk om ny teknologi, nye måter å gjøre ting på eller nye måter å finansiere utvikling på, så kan vi få mer ut av hver krone vi bruker, sier Brende til Bistandsaktuelt.

Gjennomføring viktigst

Stavanger-gründeren er positiv til initiativet, men mener selve definisjonen av innovasjon er avgjørende. Han mener gode undervisningssystemer og lokal gjennomføring er langt viktigere enn å lansere nye ting

- Når vi snakker om innovasjon og barne- og mødrehelse, er det viktig å minne om at 70 til 80 prosent av de livene som går tapt i dag kan reddes ved oppskalering av allerede kjente tiltak, sier Lærdal.

Han er opptatt av at innovasjon først og fremst handler om den praktiske virkningen i ”andre enden”.

- For å få det til holder det ikke å lage geniale teknologiløsninger. Skal man skalere opp det man allerede vet gjør man det best ved å finne alliansepartnere og få kompetanse til å virke sammen, sier Lærdal.

Powered by Labrador CMS