– Vi lever ikke i fred med naturen nå, og det må vi endre på, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide da han talte på FNs naturtoppmøte COP15 torsdag. Foto: Javad Parsa / NTB
– Vi lever ikke i fred med naturen nå, og det må vi endre på, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide da han talte på FNs naturtoppmøte COP15 torsdag. Foto: Javad Parsa / NTB

Espen Barth Eide på COP15:

– Alle er nødt til å ta ansvar

Internasjonalt samarbeid og tiltak i hvert enkelt land er avgjørende om vi skal løse naturkrisen i verden, sa klimaminister Espen Barth Eide (Ap) ved åpningen av COP15 i Montreal torsdag.

Publisert

– Vi er naturen. Vi er avhengig av naturen. Og naturen setter yttergrensene for vår eksistens, åpnet Eide innlegget sitt med.

– Vi lever ikke i fred med naturen nå, og det må vi endre på. Vi har en historisk mulighet til å gjøre noe med det nå. Og vi har kunnskapen til å klare det, sa han videre.

– Nødt til å ta ansvar

Klimaministeren understreker at det er mulig å leve på en måte som gjør at det både tas hensyn til hav og land på en langt bedre måte enn det er gjort hittil.

FNs naturkonferanse

  • Forhandlingsmøte som holdes i Montreal fra 7. til 19. desember. Nesten alle verdens land deltar.
  • Konferansen skulle egentlig vært holdt i Kina i 2020, men den er blitt utsatt flere ganger på grunn av pandemien.
  • Selv om møtet nå holdes i Canada, er det Kina som offisielt leder det.
  • Hovedmålet er å enes om et såkalt rammeverk for biologisk mangfold for årene etter 2020.
  • Her skal det inngå en rekke mål for vern av natur som skal nås innen 2030.
  • Møtet omtales som COP15 og er formelt sett andre del av det 15. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs konvensjon om biologisk mangfold.

Kilder: NTB, CBD , AFP

– Det er et felles ansvar alle i dette rommet deler. Fra nord til sør, øst til vest, fattig til rik. Alle er nødt til å ta ansvar, sa han.

Samarbeid er viktig, understreket Eide, og han tror at eneste måten å lykkes med det er å sammen bli enige om ambisjoner og mål og hvordan oppnå dem.

– Vi kan ikke kun ha én av de to, vi kan kun ha begge deler samtidig. Norge skal definitivt gjør sin del i arbeidet med dette, sa han.

Ledet forhandlinger med Sør-Afrika

Eide er spesielt opptatt av at møtet i Montreal skal komme fram til en rettferdig og bærekraftig løsning på spørsmålet om digital gensekvensinformasjon (DSI).

Norge har sammen med Sør-Afrika ledet forhandlingene om DSI siden 2019 og har arrangert flere møter underveis for å drive prosessen framover.

Digital gensekvensinformasjon er tilgangen på informasjon om genene i naturen – dyr, planter og mikroorganismer, som er avgjørende for forskning både på vaksiner og medisiner og utvikling av landbruk.

Eide leder sluttforhandlinger

Slik informasjon kan brukes for eksempel til å lage covid-vaksiner og forbedrede matsorter. Det er viktig at det er fri utveksling av slik informasjon, og ikke minst at utviklingslandene også får tilgang og kan nyttiggjøre seg den, mener klimaministeren.

Eide skal lede sluttforhandlingene om DSI, og selv om det fortsatt er store motsetninger, håper han på en løsning mot slutten av møtet i Montreal.

Powered by Labrador CMS