torsdag 25. februar 2021

Ny rådgiver for bistand i Norges speiderforbund

Venusia Vinciguerra har blitt ny rådgiver i Norges speiderforbund. Hun skal jobbe med bistandsprosjekter, internasjonalt arbeid og mangfold og inkludering.

Ny seniorrådgiver for barns levekår og inkludering i Redd Barna

Solveig Krokan Johnsen er ansatt som seniorrådgiver for barns levekår og inkludering i Norgesprogrammet til Redd Barna.

Har blitt regionrådgiver i Redd Barna

Monica Johansen startet som regionrådgiver i Redd Barna i januar. Hun får hovedansvaret for all ekstern kommunikasjon i Redd Barnas region vest.

Ny seksjonsleder for dokumentasjon og læring i Redd Barna

Nikolai George Lewis Holm blir ny seksjonsleder for dokumentasjon og læring i Redd Barna.

Ny Award Manager i Redd Barna

Matthieu Gouyette er ny Award Manager i seksjon for Midtøsten og Øst-Europa i Redd Barna.

Får lederrolle i Flyktninghjelpen

Laila Matar er ny leder for Flyktninghjelpens medie- og påvirkningsarbeid.

Har blitt Award Manager i Redd Barna

Maria Aarsland er ansatt som Award Manager i Redd Barnas seksjon for Asia, Latin-Amerika og Karibia.

Ny rådgiver for institusjonelle givere i Redd Barna

Pedro Melo har startet som rådgiver for institusjonelle givere i Redd Barna.

Blir rådgiver for institusjonelle givere i Redd Barna

Duco Roggenkamp er ansatt som rådgiver for institusjonelle givere i internasjonalt program til Redd Barna.

Har blitt leder for norsk FN-delegasjon

Morten Aasland overtok i november 2020 som ambassadør og leder av Norges faste delegasjon til FN-organisasjonene i Roma.

Zoom-møte med Ugandas president

Hent flere saker
Henter flere saker